“A kulturális közösségfejlesztés gyakorlata (Blended)” címmel szervezünk képzést több turnusban kulturális szakemberek számára a projekt időtartama alatt.

 Az EMMI által akkreditált képzés során a résztvevők megismerkednek a Cselekvő közösségek projekt céljaival és eredményeivel, képessé válnak a kulturális partnerség, a közösségfejlesztés és a kulturális intézményeket célzó fejlesztési folyamatok generálására, jártassá válnak a társadalmiasított intézményi modellek és az esélyegyenlőségi modellek alkalmazásában, elsajátítják az intézményi önkéntesség támogatásának módszereit. A megszerzett kompetenciák birtokában képesek lesznek esetpéldák, jó gyakorlatok gyűjtésére és alkalmazására a múzeumi, a könyvtári és a közművelődési területen.

A képzés megfelel a TOP-5.3.1-16 és a TOP-6.9.2-16 Helyi identitás és kohézió erősítése című pályázat kedvezményezettjei számára a pályázati felhívás 3.4.1.1. B/f. pontja szerinti képzési kötelezettség előírásának.

A képzés során megszerezhető kompetenciák:

 • a Cselekvő közösségek projekt céljainak és eredményeinek megismerése,
 • képesség a kulturális partnerség generálására,
 • képesség a közösségfejlesztés generálására,
 • képesség a kulturális intézményeket célzó fejlesztési folyamatok generálására,
 • jártasság a társadalmiasított intézményi modellek alkalmazásában,
 • jártasság az esélyegyenlőségi modellek alkalmazásában,
 • a kulturális önkéntességi tevékenység támogatási módszereinek elsajátítása,
 • kompetenciák esetpéldák, jó gyakorlatok gyűjtésére és alkalmazására a múzeumi, könyvtári, közművelődési területen.

 A képzés moduljai:

 1. A Cselekvő közösségek projekt céljai, a projekt szakmai módszertani eredményei
  1. Intézményi alapok, kulturális partnerség: Kulturális partnerség; Múzeumok; Könyvtárak; Közművelődési intézmények.
  II.2. Közösségfejlesztés kulturális intézményekben: Közösségelméleti, közösségfejlesztési alapok; Kulturális intézmények szerepe a települési közösségfejlesztésben; Kulturális közösségfejlesztés az intézményekben; Csoportos közösségfejlesztő módszerek gyakorlata.
  II.3. A kulturális intézmények közösségi alapú működtetése, társadalmiasítása: A közösségi részvétel lépései; Stakeholder-elemzés a gyakorlatban, Változásmenedzsment.
  III.1. Hozzáférés a kultúrához: Esélyegyenlőségi modellek
  III.2. Önkéntesmendzsment

 A teljesítmény ellenőrzésének, értékelésének módja:

 • folyamatos nyomon követés és ellenőrzés az egyéni és csoportos feladatmegoldások során, szóbeli, oktatói értékelés,
 • elektronikus tesztek sikeres elvégzése,
 • portfólió készítése a csoportmunkák alapján (megfelelt/nem felelt meg),
 • a képzésről való hiányzás mértéke nem haladja meg az összes kontakt óraszám 20 %-át.

A képzés elvégzésével megszerezhető dokumentum: tanúsítvány

A képzés nyilvántartási száma (Szabadtéri Néprajzi Múzeum): 18848-2/2018/KOZGYUJT

A képzés során a következő szolgáltatásokat biztosítjuk: oktatás, elektronikus oktatási segédanyag, étkezés és szállás a kontakt képzési napokon a résztvevők számára, portfólió értékelése, a képzés sikeres elvégzését igazoló tanúsítvány kiadása.

 A képzés óraszáma: 60 óra (30 óra távoktatás + 30 kontaktóra, blended learning)

 A képzéseket Európai Uniós forrásból valósítjuk meg, a résztvevők számára térítésmentesek.  A szállást és az étkezést is ingyenesen biztosítjuk a képzési napokon a résztvevők számára.

Részvételi feltételek:

 • felsőfokú végzettség vagy legalább érettségi és OKJ-s kulturális szakirányú végzettség,
 • kulturális intézményben, illetve kulturális civil szervezetben szerzett minimum 2 éves munkatapasztalat
 • Közép-magyarországi régión (KMR) kívül működő kulturális intézményben vagy kulturális civil szervezetben betöltött munkakör.

A következő képzés a Szabadtéri Néprajzi Múzeumban  2019. április 8-11., amelyre az alábbi linken lehet itt jelentkezni (jelentkezési határidő: 2019. április 1.)

A TOP-5.3.1-16 és a TOP-6.9.2-16 Helyi identitás és kohézió erősítése című pályázat kedvezményezettjei előnyt élveznek a jelentkezések elbírálásakor!

További információ:

Szabadtéri Néprajzi Múzeum – Múzeumi Oktatási és Módszertani Központ

Csabán Tímea: csaban.timea@skanzen.hu     06 70 456 9287

Czuppon Lilla: czuppon.lilla@skanzen.hu, 06 70 455 6866

Győri Viktória: gyori.viktoria@skanzen.hu, 06 70 456 9439

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg.