A pályázat célja a vajdasági magyarság szülőföldjén való boldogulás előmozdítása, a nemzeti önazonosságtudat megerősítése, valamint konkrét szellemi és tárgyi eredményt felmutató, célokat tükröző igényes programok támogatása. A pályázat tárgya a magyar közösség kultúrájának fejlesztését szolgáló szervezetek, egyesületek és intézmények támogatása. Benyújtási határidő: 2019. április 25., 14.00 óra.

A pályázatot benyújthatják szerbiai székhelyű:

– amatőr művelődési egyesületek,
– művelődési szervezetek és
– kulturális intézmények,
amelyek a Magyar Nemzeti Tanács által kiemelt jelentőségűvé nyilvánított rendezvények szervezői.

A támogatást igényelhetik: a kiemelt jelentőségű programok megszervezésére.
A kiosztásra kerülő támogatás: 1 800 000 (azaz egymillió-nyolcszázezer) dinár.
A szervezetenként igényelhető támogatás összege: 30 000–100 000 dinár.

A pályázat formája nyílt és vissza nem térítendő, elő- és utófinanszírozásra egyaránt felhasználható.

Benyújtási határidő: 2019. április 25., 14.00 óra.

A pályázat megvalósulási paraméterei:

– megvalósítási időszak: 2019. január 1. – december 15.
– elszámolási határidő: a támogatott program/projekt megvalósítását követő 30 nap, de legkésőbb 2019. december 31-éig.

További részletes pályázati információk a Magyar Nemzeti Tanács honlapján olvashatóak.

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg.