Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlésének Köznevelési, Kulturális, Turisztikai, Ifjúsági és Sport Bizottsága pályázatot hirdet a 2019. évi művészeti és tudományos ösztöndíjak elnyerésére. Pályázni 2019. április 18. napja 16.00 óráig lehet. 

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a városban folyó és a várost érintő művészeti és tudományos alkotómunka ösztönzésére, a várost gazdagító művészeti, tudományos értékek létrehozására – Miskolc város művészeti és tudományos ösztöndíjainak alapításáról és adományozásuk szabályairól szóló a 62/1997. (XI.1.) önkormányzati rendeletével – a következő művészeti és tudományos ösztöndíjakat alapította:

  1. ALKOTÓI ÖSZTÖNDÍJ, a Miskolc városban élő vagy ide kötődő alkotóművészek, valamint tudományos tevékenységet folytató szakemberek számára munkájuk segítésére adományozható. Havi összege bruttó 60 ezer Ft, amely a Köznevelési, Kulturális, Turisztikai, Ifjúsági és Sport Bizottság döntésétől függően három vagy hat havi, vagy 1 éves időtartamra kerül megállapításra.
  2. EGYSZERI ALKOTÓ ÖSZTÖNDÍJ, a Miskolc városban élő vagy ide kötődő alkotóművésznek, valamint tudományos tevékenységet folytató szakembernek egy meghatározott célú művészeti, tudományos alkotó munka támogatására adományozható. Az egyszeri támogatás összege bruttó 150 ezer Ft.
  • PÁLYAKEZDŐ ÖSZTÖNDÍJ, a Miskolcon élő és itt alkotó pályakezdő művészek és tudományos szakemberek munkájának támogatására adományozható. Pályakezdő ösztöndíjban azok részesülhetnek, akik még nem töltötték be a 30. életévüket! Havi összege bruttó 50 ezer Ft, amely a Köznevelési, Kulturális, Turisztikai, Ifjúsági és Sport Bizottság döntésétől függően három vagy hat havi időtartamra kerül megállapításra.
  1. Útravaló Európába elnevezésű ösztöndíj a Miskolcon élő előadóművészeknek, alkotóművészeknek, tudományos tevékenységet folytató fiatal szakembereknek, valamint egyetemi és főiskolai hallgatóknak külföldi tanulmányútjaikhoz, mesterkurzusokon, európai uniós ismeretek elsajátítását elősegítő konferenciákon való részvételükhöz adományozható. Az egyszeri támogatás összege maximum bruttó 120 ezer Ft.

Pályázati feltételek:

  1. A felsorolt ösztöndíjak és az azokhoz kapcsolódó támogatás kizárólag magánszemélyek által, pályázat útján nyerhető el.
  2. Egy pályázó csak egy kategóriában pályázhat.
  3. Pályázni a Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata által kiadott adatlapon lehet; a pályázati felhívás és az adatlap letölthető a www.miskolc.hu oldalról (Aktuális/Pályázat fül alatt). A pályázatot (azaz a kitöltött és aláírt pályázati adatlapot, valamint annak mellékleteit) magyar nyelven, 1 eredeti, papíralapú példányban személyesen vagy postai úton kell benyújtani a következő címre és formában. Személyesen leadott pályázat csak akkor tekinthető benyújtottnak, amennyiben 2019. április 18. napja 16.00 óráig a pályázat a Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálatán érkeztetésre kerül. Postai küldeményként a pályázat benyújtottnak tekinthető, ha a postai feladás dátuma legkésőbb a határidő napja.

Pályázati felhívás és adatlap

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg.