A pályázati cél a magyarországi amatőr kórusmozgalom tevékenységének támogatása. A területi alapon rendszeresen szervezett magyarországi megyei, regionális, országos találkozók, versenyek, az Éneklő Ifjúság megyei és központi rendezvényeinek megvalósítása, kiemelkedő jelentőségű nemzetközi fesztiválokon, versenyeken való részvétel, a magyar kórusművészet értékeinek nemzetközi megismertetése.  A pályázati cél megvalósításának időtartama: 2019. július 1. – 2020. június 30.

Pályázók köre: a pályázat benyújtásakor 18. életévüket betöltött magánszemélyek, mint az amatőr kórusok képviselői, valamint közművelődési tevékenységet alapító okiratban rögzítetten végző intézmények, országos hatókörű szakmai szervezetek, és egyéni vállalkozók.

További részletes információk az NKA honlapján olvashatóak.

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg.