Április 23-án délig még lehet jelentkezni a 60 órás Kultúrakutatás alapjai szakmai továbbképzésre. A képzés célja a tudományos kutatás iránt érdeklődő – közművelődési területen dolgozó – szakemberek számára ismereteket nyújtani a társadalomtudományi kutatások alapjairól, valamint a kulturális területen végzett hazai vizsgálatokról. A továbbképzés térítésmentes és a közművelődési szakemberek továbbképzési rendszerében elszámolható.

A résztvevők a képzés elvégzése után képessé válnak igényfelmérések, közösségi felmérések, helyzetelemzések készítésére. Újonnan elsajátított szakmai kompetenciáikkal, tudományos igényességgel, magabiztosan publikálhatják kutatási eredményeiket, és megjelentethetik azokat különböző tudományos fórumokon. A képzés hosszú távú célja a kultúrakutatók, valamint a kulturális területen PhD képzésre jelentkezők számának országos növelése.

Felhívás

További részletes információk

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg.