László Gyula még magyarul soha meg nem jelent könyvének a bemutatóján 2019. június 13-án 18.00 órai kezdettel az avar társadalomról, annak felépítése kapcsán, a különféle régészeti leletek alapján nyerhetünk betekintést. A könyvet bemutatja Szabados György a László Gyula Intézet vezetője és Püski István. Helyszín: Jókai Anna Szalon (Budapest, I. ker. Iskola u. 28.).

„Most, amikor olyan nagy jelentőségű munka elején állunk, mint a hazai avar-kori emlékanyag hiteles kiadása, tisztáznunk kell azokat a lehetőségeket és módszereket, amelyekkel ezt a páratlan régiséganyagot történeti forrássá tehetjük. Ha ezt nem tennénk, akkor pusztán a kutatás nyersanyagát, a közölt leletek eddigi sokezres számát gyarapítanók, új és újabb ezrekkel. Ám közleményeink csak akkor válnak történeti forrássá, ha a leletek pontos közlésén, mintakincsük és készítésmódjuk összefüggéseinek felderítésén túlmenően a régészeti anyagot az akkori társadalom vetületeként szemléljük, az összefüggéseit elsősorban az egykori élet és társadalom kérdéseinek irányában kutatjuk.”

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg.