2019. június 24–28. között zajlott az az ötnapos Közösségszervező tábor Lakiteleken, ahol az NMI Művelődési Intézet Nonprofit Közhasznú Kft. Művelődő közösségek Észak-Magyarországon EFOP-3.7.3-16-2017-00148 projekt keretein belül a Közösségszervezés BA és a Kulturális mediáció MA szakos hallgatói vettek részt. Az ötnapos program keretében tréningek, előadások, látóutak, interaktív játékok keretében ismerkedtek a közművelődési intézmények működésével, a közösségszervezés és értékfeltárás különböző módszereivel, valamint közösen gondolkodtak a szakma jövőjéről is.

A tábor célja, hogy a hallgatók kötetlenebb formában ismerkedjenek a közművelődési szakmával, valamint a különböző felsőoktatási intézmények hallgatói találkozzanak egymással és a szakma számos képviselőjével, ezáltal bekapcsolódva a szakemberek hálózatába. A tábor résztvevői közé a Debreceni Egyetem, az Eötvös Loránd Tudományegyetem, az egri Eszterházy Károly Egyetem, a Pécsi Tudományegyetem és a Szegedi Tudományegyetem képzéseiről is érkeztek érdeklődő hallgatók.

A tábor első napja a helyszín és egymás megismeréséről szólt. Dr. Juhász Erika szakmafejlesztési igazgató és egyben a tábor vezetője köszöntötte a hallgatókat, és ismertette a tábor céljait, programját. A rövid bevezetőt követően Kis Márta mutatta be a Népfőiskola Alapítvány tevékenységét, a jelenleg zajló és a tervezett beruházásokat, majd egy körséta keretében betekintést nyerhettek a népfőiskola tereibe. A sétát követően csapatépítő tréning vette kezdetét, ahol a hallgatók jobban megismerhették egymást.

Deák Orsolya (a Szakmafejlesztési Igazgatóság munkatársa) és Fekete Rita (a Debreceni Egyetem hallgatója, a Szakmafejlesztési Igazgatóság gyakornoka) interaktív gyakorlatai azonnal jó hangulatot teremtettek, amely végigkísérte a tábor egész időtartamát.

A második napon a hallgatók műhelymunka keretében megismerkedtek a Nemzeti Művelődési Intézet országos szakmai és szakmafejlesztő tevékenységével. Képet kaphattak a Művelődési Intézet céljairól, tevékenységeiről, a szakmai utánpótlás biztosításának lehetőségeiről, amit szakmatörténetbe ágyazottan ismertek meg, benne a szakma neves képviselőivel, mint Karácsony Sándor, Durkó Mátyás vagy Beke Pál. A program keretében megismerkedhettek a szakmában egyedülálló Közművelődési Tudományos Ösztöndíjprogrammal, amely a közösségi művelődés tudományos utánpótlásának és kutatási bázisának erősítését célozza azáltal, hogy támogatja olyan tehetséges hallgatók/szakemberek és mentoraik kutatómunkáját, vagy kutatócsoportok tevékenységét, akik a szakterületen kutatnak és végeznek tudományos diákköri, doktori vagy egyéb szakmai elvárásként felmerülő kutatótevékenységet. A hallgatók nem csak passzív résztvevők voltak, a saját elképzeléseiket is lelkesen mutatták be egymásnak számos műhelymunkán. Programterveik, jövőműhelyeik, az ifjúsággal kapcsolatos ötleteik hosszú beszélgetéseket és közös gondolkodást indítottak el.

Munka után édes a pihenés: a második este egy borkóstoló kurzus keretében – ahol a borkóstolás szabályai és az egri borvidék kiemelkedő borai kerültek terítékre – lazíthattak az oktatók és a hallgatók is, hogy másnap újult erővel folytathassák a közös tanulást és tapasztalatszerzést az értéktárakról és a hungarikumokról. A témába a tábor harmadik napján Gál Boglárka Csongrád megyei módszertani referens és Kiss Mónika rendezvényszervező munkatárs nyújtott betekintést. A gyakorlati feladatok során szükség volt a fantáziára és a kreativitásra, hiszen a nap folyamán megrajzolták saját elképzelt településüket: „Értékújvárt”, és beépítették a frissen tanult értékekkel, majd a helyi emberi erőforrások, tapasztalat, tehetségek és a közös tudás feltárásának módszerét, a tankatalógus elkészítését is kipróbálhatták. A délután folyamán Dr. Juhász Erika vezetésével a jövőműhely módszerét ismerték meg, majd a bemutatott módszert rögtön átültették a gyakorlatba, feltérképezték a közösségszervezés szak jelenlegi hiányosságait, megfogalmazták a legégetőbb problémákat, amelyek megoldására konkrét javaslatokat fogalmaztak meg. Az este folyamán a kulturált kikapcsolódás jegyében Jáger Dávid, a Komárom-Esztergom megyei igazgatóság munkatársa, aki egyben költő is, egy interaktív irodalmi foglalkozást tartott a műveiből a résztvevőknek.

A tábor negyedik délelőttjén a sokszínű módszerekkel került bemutatásra az ifjúságfejlesztés témaköre Pető Lilla, a Pest megyei igazgatóság munkatársa által. Kompetenciatérképet, problémafát készítettek, asszociációs játékokat játszottak, miközben komoly beszélgetéseket folytattak a szakma kihívásairól az ifjúsági korosztály megszólítása és bevonzása kapcsán.

A délutáni órákban „látóút” vette kezdetét, amelynek keretében első körben ellátogattak Kecskemétre, ahol Oláh Edit, a Bács-Kiskun megyei igazgatóság munkatársának vezetésével megtekintették a Szórakaténusz Játékmúzeumot és Műhelyt. A „látóútból” a közösségi művelődés legösszetettebb tevékenységeit ellátó kulturális központok, az agorák sem maradhattak ki, így látogatást tettek a Hírös Agóra Kulturális és Ifjúsági Központ Nonprofit Kft.-be, majd a szolnoki Aba Novák Agóra Nonprofit Kft. közösségi tereibe is.

Mindkét intézményben elhivatott, szakmailag elkötelezett közművelődési szakemberekkel találkozhattak és beszélgethettek a hallgatók. A negyedik nap estéje az interaktív sörkóstolás jegyében zajlott a szolnoki Söráriumban, ahol sörmúzeum, sörkóstoló és vacsora keretében töltötték el a tábor utolsó vacsoráját, majd a hazafelé vezető buszos utazás során ki-ki kedvenc nótáját is elénekelte a lelkes közösségszervező csapat.

Az utolsó napon Tiszaalpáron folytatódott a „látóutak” sora, hogy megtekinthessék az ottani jó módszereket. Az utazás során Jantyik Zsolt, a „közművelődési látóutak atyja”, a Debreceni Művelődési Központ igazgatója beszélt a hallgatóknak a látóútról, mint a közösségszervezés és a jó gyakorlatok adaptálásának módszeréről. Tiszaalpáron a tavalyi évben a Nemzeti Művelődési Intézet Bűvös Bábos projektje keretében létrejött bábcsoport előadását tekinthették meg a hallgatók, valamint Aracs Eszter, a bábcsoport vezetője beszélt a bábjáték közösségszervező hatásáról.

A tábor ugyan véget ért, de a hallgatók és a munkatársak között erős kapcsolat született, a további kapcsolattartás, közös gondolkodás érdekében és reményében létrejött a táborban résztvevőkből egy Facebook csoport, ahol megoszthatják egymással minden szakmával kapcsolatos gondolatukat, ötleteiket, javaslataikat.

A résztvevők sok jó emlék és hasznos tudás birtokában térhettek haza: mindenkinek csodálatos élmény volt, sok új barátság szövődött ez alatt a hét alatt – a szervezők reményei szerint – több fórumon is együtt lesz és találkozik még ez a lelkes csapat. A tábor a Művelődő közösségek Észak-Magyarországon EFOP-3.7.3-16-2017-00148 számú projekt keretében valósult meg.

Pásztor Katalin, Dr. Juhász Erika

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg.