2019. június végén az Európai Bizottság bejelentette az Európai egyetemek elnevezésű új pályázattípus 17 nyertes szövetségét, amelyek közül ötnek van magyar tagja.

A pályázók közös célja, hogy országhatárokon átívelő európai campusokat hozzanak létre. Az alábbiakban olvasható, hogy a magyar részvételű szövetségeknek milyen hosszú távú terveik vannak, és hogyan kívánják megvalósítani célkitűzéseiket.

CHARM-EU – Reconciling Humanity with the Planet

Eötvös Loránd Tudományegyetem (HU)
Trinity College Dublin (IE)
Universitat de Barcelona (ES)
Université de Montpellier (FR)
Universiteit Utrecht (NL)

A CHARM-EU (CHallenge-driven, Accessible, Research-based, Mobile) konzorcium a Barcelonai Egyetem, az Eötvös Loránd Tudományegyetem, a Montpellier-i Egyetem, a Trinity College Dublin és az Utrechti Egyetem szövetségéből jött létre a 2018–2019-es tanévben. Mint neve is mutatja, a partnerség kutatásalapú elvekre épülő struktúrában képez majd olyan elhivatott szakembereket, akik a XXI. század globális környezeti és társadalmi kihívásaira keresnek formabontó, érdemi megoldásokat.

Az intézmény minden szociális és anyagi akadálytól függetlenül, a legszélesebb körben lesz hozzáférhető az érdeklődők számára, központi célkitűzése pedig, hogy megvalósítsa a hallgatók önálló tanulási stratégiáinak teret biztosító, illetve az oktatók, kutatók és a nem oktató-kutató munkatársak szakmai igényeit is kielégítő dinamikus, személyre szabott tanulási és tanítási tevékenységeket és mobilitást.

Az ELTE a szövetségen belüli munkamegosztásban az utóbb említett két területért, a mobilitás és az inkluzivitás koordinációjáért vállalt felelősséget. Ezeken kívül a projekt megvalósításának fő munkaterületei a következők: projektmenedzsment; a létrehozandó egyetem vezetési struktúrájának és működésének kidolgozása; tananyag-fejlesztés; tanítási és tanulási módszertan kifejlesztése; a hároméves együttműködés utolsó szakaszát jelentő próbaidőszak koordinációja; hosszabb távú tervezés; fenntarthatóság és disszemináció. Ezek mindegyikéért egy-egy egyetem felel, de természetesen a partnerek minden tevékenységben részt vesznek.

A majdani új európai egyetem programkínálatában olyan kulcsfontosságú, átfogó területek kerülnek középpontba, mint az egészségtudományok, a digitalizáció, a fenntartható fejlődés és az inkluzív társadalom. Az új intézmény szoros kapcsolatot ápol a vállalati szférával is, és társult partnerként számos olyan multinacionális vállalat működik vele együtt, melyek az említett területek egyikéhez kapcsolódnak.

Forrás: Tempus Közalapítvány

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg.