Az értékfeltárás eredményeit összegző szakmai konferenciával kibővítve, új célcsoportok bevonásának érdekében rendezi meg 2019. szeptember 7-én a Kárpát-medencei magyar értékeket bemutató IV. Magyar Értékek Napját a Magyar Nemzeti Értékek és Hungarikumok Szövetsége, a Népfőiskola Alapítvány és a Nemzeti Művelődési Intézet Budapesten, a Szent István Bazilikában, valamint a Pesti Vigadóban. Az egész napos, több száz fellépőt és közreműködőt bevonó program célja, hogy felhívja a figyelmet a hazánkban fellelhető értékek sokszínűségére, azok megőrzésének és továbbadásának felelősségére.

Az eseménnyel kapcsolatos sajtótájékoztatót augusztus 29-én a Parlament Alelnöki Irodájában tartották meg.

Lezsák Sándor, az Országgyűlés alelnöke, a Hungarikum Bizottság tagja ismertette a hungarikummozgalom történetét, melynek jogszabályi hátterét – húsz éves előkészület után – a magyar nemzeti értékekről és a hungarikumokról szóló 2012. évi XXX. törvény adja. Hangsúlyozta, a 2012-es év sarokpont a hungarikummozgalom történetében, ekkortól nyílt lehetőség ugyanis a helyi értékek azonosítására, dokumentálására, valamint ez időtől jöhettek létre megyei értéktárak is. Mint mondta, a Magyar Értékek Napja keretében meghirdetett szakmai konferencia nem véletlenül viseli a Megtartó értékeink címet, hiszen az értékek egy-egy településen megtartó erővel bírnak. A konferenciára minden magyarországi értéktár bizottsági elnök meghívást kapott.

Dr. Pesti Imre, a Magyar Nemzeti Értékek és Hungarikumok Szövetségének elnöke a szervezet értékfeltárásban betöltött szerepét, valamint az eseményhez való kötődéseit ismertette. Beszédében kitért arra is, hogy a hazai értékmegőrzésen túl a szövetség nemzetközi szinten is igyekszik elterjeszteni a nemzeti értékeket és hungarikumokat, hatásuk turisztikai és gazdasági oldalról is jelentős. Az értékmozgalom kapcsán felhívta a figyelmet arra, hogy a mai korban is születnek értékek, így a kortárs művészeti alkotások, illetve tudományos eredményeink is nemzeti kultúránkat gazdagítják.

Závogyán Magdolna, a Nemzeti Művelődési Intézet ügyvezetője a szervezet hungarikummozgalomban való szerepvállalásáról, valamint az ehhez kapcsolódó módszertani tevékenységéről nyújtott átfogó tájékoztatást. Mint mondta a módszertani tevékenység elméleti szinten képzések, kutatások, kiadványok formájában ölt testet, az elmélet gyakorlatba ültetését pedig olyan marketing eszközök támogatják, amelyek a gyermekek és ifjúsági korosztály értékszemléletét formálják. A portfólióban többek között óriás hungarikum játszóház, kifestők, valamint puzzle szerepel.

A 2019. szeptember 7-én megvalósuló IV. Magyar Értékek Napja újdonsága, hogy a települési értéktárak vezetői konferencia keretében oszthatják meg egymással értékfeltárással, értékőrzéssel kapcsolatos gondolataikat, tapasztalataikat – mondta az ügyvezető.

A szeptember 7-én megvalósuló egész napos esemény két helyen valósulnak meg. A délelőtti program 10.00 órakor a Szent István Bazilikában szentmisével kezdődik, majd a szentmisét követően Ökumenikus terményáldás keretében a megyék és a külhoni magyarlakta régiók jellegzetes terményeit a felkért egyházi méltóságok megáldják és megszentelik.  A terményáldást orgonakoncert követi: 11.30 órától Virágh András Gábor, a Szent István Bazilika orgonaművésze, Szakács Ildikó, a Budapesti Operettszínház operaénekes művésze, valamint Tüzes Marcell Sámuel orgonaművész előadását díjmentesen tekinthetik meg a látogatók.

A Magyar Értékek Napja délutáni eseményei Budapest egyik legpatinásabb, kulturális örökségünk szempontjából kiemelt épületében, a Pesti Vigadóban folytatódnak, ahol a Magyar Értékek Napját meghirdető szervezetek „Megtartó értékeink” címmel konferenciát rendeznek a Kárpát-medencei értékfeltárásról. A konferencia előadásai között színpadi produkciókban gyönyörködhetnek a látogatók.

Az értékünnep az anyaország 19 megyéje, az elszakított nemzetrészek 6 régiója, csaknem 300 közreműködő, fellépő, valamint 600 konferenciavendég részvételével zajlik. Az eseményen – a megyei értékasztalok kínálatán túl – a külhoni nemzetrészek értéktáraival is találkozhatnak az érdeklődők.

A rendezvény célja most sem más, mint hogy felhívja a figyelmet közös kincsünk, a Kárpát-medence nemzeti hagyományainak, közösségi teljesítményeinek és fellelhető értékeinek fontosságára és védelmére.

Részletes program

Plakát

Fotó: Bágya Rita

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg.