A Csoóri Sándor Alap Tanácsadó Testülete a Csoóri Sándor Programon keresztül 2019-ben is támogatja a népi kultúra közösségteremtő műfajait. Jelentkezési határidő: 2019. szeptember 15.

Az egyedi támogatási kérelmeket az elmúlt évhez hasonlóan az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő (EMET) Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszer (EPER) felületén kell benyújtani az ott szereplő adatlapok és költségvetési táblázatok pontos kitöltésével. A támogatást 2019. július 1. és 2020. június 30. közötti időszakban végzett tevékenységre lehet felhasználni.

A támogatásokra az adatlapok és a költségvetés-tervezet értékelését követően az eddigiekhez hasonlóan az országos népművészeti civil szervezetek bevonásával a Csoóri Sándor Alap Tanácsadó Testülete tesz javaslatot. A támogatói okiratokat az EMET még ebben az évben kibocsátja és a támogatást is átutalja.

Az EPER felületen szeptember 15. 23:59-ig van lehetőség feltölteni az adatokat, a támogatások mielőbbi célba juttatása érdekében csak korlátozott ideig van nyitva a lehetőség.

Forrás: Hagyományok Háza

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg.