2019. szeptember 12–13. között zajlottak a Nemzeti Művelődési Intézet által meghirdetett Közművelődési Tudományos Kutatási Program felkészítő napjai Székesfehérváron.

A program a közösségi művelődés tudományos utánpótlásának erősítését célozza azáltal, hogy támogatja olyan tehetséges hallgatók/szakemberek és mentoraik kutatómunkáját, akik a szakterületen kutatnak és végeznek tudományos diákköri, doktori vagy egyéb szakmai elvárásként felmerülő kutatótevékenységet. Fő célja a kutatómunka támogatása, a pályázati program révén a tudományos munkát végzők számának növelése, a szakterületre vonatkozó kutatások számának emelése, valamint a közösségi művelődés iránt érdeklődő kezdő és tapasztaltabb kutatók elköteleződése.

Az első napon a Közművelődési kutatási program kutatócsoportok számára alprogram keretében a Szegedi Tudományegyetem, a Pécsi Tudományegyetem, valamint a Nyíregyházi Egyetem nyertes kutatócsoport tagjai vettek részt.

A program második napján pedig a Közművelődési kutatási program tudományos diákköri munkát végzők számára alprogram keretében közösségszervezés BA, és kulturális mediáció MA szakos hallgatók csatlakoztak.

A program során különböző előadásokba kapcsolódtak be a jelenlévők, megismerve a program felépítését.

Dr. Szabó Péter (Kodolányi János Egyetem – rektor) a helyszínt nyújtó házigazda intézmény vezetőjeként köszöntötte a résztvevőket, hangsúlyozta a felsőoktatási intézmények közötti kapcsolat erősítését, kiemelte a program fontosságát, valamint a hálózati együttműködés jelentőségét.

Dr. Baloghné Uracs Marianna (Magyar Közösségépítők Értékszövetsége Egyesület – elnök, Nemzeti Művelődési Intézet – megyei igazgató) bemutatta a Magyar Közösségépítők Értékszövetségének Egyesületét, a szakmai utánpótlás területén hangsúlyozta az egyesület, a Nemzeti Művelődési Intézet és a felsőoktatás közötti kapcsolat erősségének fontosságát. A résztvevők figyelmébe ajánlotta a csatlakozás lehetőségét is. Előadásában kitért a kutatási program fontosságára és finanszírozására is.

Dr. Juhász Erika (Nemzeti Művelődési Intézet – szakmafejlesztési igazgató, Debreceni Egyetem – tanszékvezető főiskolai docens) a közművelődési intézményekről, az intézményrendszerben bekövetkező változásokról, valamint tevékenységeikről tartott előadást. Kiemelte a közművelődés szakmai és tudományos utánpótlásának szükségességét, a szakmafejlesztés fontosságát.

A délután folyamán megismerhették a résztvevők a Közművelődési Tudományos Kutatási Program célját, a kutatási témaköröket, valamint az alprogramokat. Ezt követően a kutatócsoport tagok, valamint a tudományos diákköri munkát végzők tájékoztatást kaptak a szakmai elvárásokról, azok ütemezéséről, a beszámolók formai követelményeiről, valamint a program finanszírozásáról.

Az előadásokat követően műhelymunka keretében folytatódott a program olyan speciális kérdések megbeszélésével, amelyek a későbbi, a pályázat ideje alatti munkát segítik elő.

A kutatócsoport vezetői, illetve a tudományos diákköri munkát végzők által bemutatásra kerültek a nyertes pályázatok. A program végén a résztvevők arra keresték a választ, hogy mit tartanak a legfontosabbnak az előttük álló egy év során, mit várnak a programtól és milyen hozadéka lesz a programnak. A válaszokból az alábbi szófelhő is elkészült.

    

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg.