Stratégiai megállapodás született a Nemzeti Művelődési Intézet és a Helyi Televíziók Országos Egyesülete között a Pesti Vigadóban 2019. szeptember 25-én. Az esemény apropóját a rendszerváltás idején alakult, helyi televíziókat tömörítő egyesület fennállásának 30. évfordulója alkalmából rendezett jubileumi ünnepség adta.

Az együttműködési megállapodást Závogyán Magdolna, a Nemzeti Művelődési Intézet ügyvezetője és Lovass Tibor, a Helyi Televíziók Országos Egyesületének elnöke írta alá. Az együttműködés keretében a két szervezet céljaik elérése, feladataik hatékonyabb elvégzése, valamint a nemzeti kultúra megtartása, népszerűsítése érdekében kívánnak együttműködni, egymás programjait, tevékenységét segíteni.

Závogyán Magdolna, a Nemzeti Művelődési Intézet ügyvezetője beszédében kiemelte, az együttműködési megállapodáshoz a közművelődési alapszolgáltatásokat ismertető 1997. évi CXL. törvény ad hátteret. A jogszabály kimondja, a közművelődési feladatellátás biztosítása állami feladat, a Nemzeti Művelődési Intézet Kárpát-medencét átfogó partneri hálózatával, mintaprojektek megvalósításával, módszertani tanácsadással járul hozzá a települések kulturális, társadalmi, gazdasági lehetőségeinek fejlesztéséhez. Az ügyvezető rávilágított arra a közös nevezőre is, amely a két szervezet közötti együttműködést megalapozza. Mint mondta, a Nemzeti Művelődési Intézet és a Helyi Televíziók Országos Egyesülete szakmai tevékenységének közös jellemzője, hogy elsősorban a Budapesten kívüli településeken, vidéken végzik a feladatellátást, mindkét szervezet célja, hogy saját eszközeivel hozzájáruljon a kistelepülések népességmegtartó képességének megtartásához. A közművelődési területet is szabályzó törvény 2017-es módosítását követően a nemzetépítés szempontjából a helyi társadalom, a kis közösségek értékalapú fejlesztése prioritássá vált, ennek támogatása a Nemzeti Művelődési Intézet küldetése, ugyanakkor abban, hogy a helyi értékek fennmaradjanak, a nyilvánosság számára széles körben, egyenlően hozzáférhetővé váljanak a helyi, regionális médiumok jelentős szerepet játszanak.

A Nemzeti Művelődési Intézet 32. együttműködési megállapodása a harmincadik életévét ünneplő Helyi Televíziók Országos Egyesületével alapvetően kilencven helyi televízióval való együttműködést alapoz meg, amelyek a helyi közélet eseményeinek feldolgozásán túl körképet adnak a helyi közösségekről, hangsúlyt fektetnek a helytörténet ápolására, a helyi kultúra bemutatására.

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg.