Színháziskola – szakmai továbbképzés indul színházat, előadó-művészetet szerető és értő generáció kinevelése érdekében támogatott formában.

A képzés célja: A Színháziskola képzés célja, hogy segítséget nyújtson a résztvevőknek abban, hogy hogyan válasszák ki a diákok életkorának, igényeinek és a lehetőségeknek megfelelő előadó-művészeti produkciót és azt hogyan dolgozzák fel diákokkal. A képzés keretében tapasztalattal rendelkező drámapedagógus és előadó-művészeti szakemberek adnak módszertani segítséget a látogatásra való felkészítésben, majd a megtekintett produkció közös feldolgozására, a tanulók befogadói magatartásának fejlesztésére. A képzés keretében a csoportok 2 kontakt oktatási napon túl közösen is részt vesznek előadó-művészeti programon, és azt fel is dolgozzák.

A támogatott (ezáltal ingyenes) program tartalmazza az alábbiakat: képzési program, az előadó-művészeti produkció, annak napján étkezés és szállás. Az útiköltséget nem tartalmazza a program.

Ajánljuk a továbbképzési programot a pedagógusok számára, mert

  • a 277/1997. (XII.22.) sz. Kormányrendelet szerint akkreditált pedagógus-továbbképzési program, amely a hétévenkénti kötelező 120 órányi továbbképzési kötelezettség keretébe beleszámítható 30 órában,
  • a Pedagógus-továbbképzési Akkreditációs Rendszerben minősítéssel rendelkező szakmai továbbképzés (Engedélyszám: 12/84/2019), amely tanúsítvánnyal zárul,
  • a pedagógusok számára térítésmentes (kivéve utazási költség),
  • a találkozásra és szakmai kapcsolatépítésre ad lehetőséget pedagógus kollégákkal az ország különböző pontjairól,
  • elsőkézből értesülhetnek a Lázár Ervin Programról, amelyet a Magyar Kormány 1042/2019. (II. 18.) Korm. határozatában fogadott el. A Lázár Ervin program szociális helyzettől és lakóhelytől függetlenül minden, az 1-8. évfolyamon tanuló általános iskolai diák részére tanévenként egyszeri alkalommal ingyenesen biztosítja a színházi, tánc- és cirkuszi előadások, komolyzenei hangversenyek, illetve az őshonos állatok bemutatóhelyei látogatásának lehetőségét,
  • a Lázár Ervin Program keretében elérhető ingyenes előadó-művészeti produkciók látogatásának igénybevételekor szakmai előnyben részesülnek azok az iskolák, amelyek pedagógusai részt vesznek a Színháziskola című 30 órás akkreditált pedagógus-továbbképzésben.

Ajánljuk a képzési programot mindenki más számára, aki érdeklődik az előadóművészetek iránt, és munkájában, tevékenységében támogatja a színház, és tágabban az előadóművészetek iránt fogékony generációk kinevelését. Így kulturális intézmények, önkormányzatok, civil szervezetek, egyházak, oktatási és további intézmények, szervezetek nem pedagógus munkaköreiben tevékenykedő diplomás szakemberek részére egyaránt hasznos tartalommal rendelkeznek a képzések.

Bővebb információk és jelentkezés

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg.