Az Emberi Erőforrások Minisztériuma Kultúrafinanszírozási és Szervezési Főosztálya a kulturális szakértői tevékenység végzéséhez kapcsolódó kulturális szakértői névjegyzék aktualizálásához kéri a jegyzékben szereplő szakértők közreműködését. A szakértőknek egyrészt szakértői tanfolyam elvégzéséről szóló tanúsítványt kell megküldeni az illetékes főosztályának, másrészt a névjegyzékben megjelenített adatokat szükséges aktualizálniuk.

Annak a kulturális szakértőnek, aki 2010. június 30. előtt került a nyilvántartásba, a szakértőitanfolyam-jellegű szakmai továbbképzés elvégzéséről szóló tanúsítvány meglétét igazolnia kell legkésőbb 2020. január 31-ig, amit a tanúsítvány másolatának megküldésével teljesíthet hivatkozva a nyilvántartásba vétel sorszámára és a határozat számára.

A hatályos szabályozást a kulturális szakértői tevékenység folytatásának feltételeiről és a kulturális szakértői nyilvántartás vezetéséről szóló 416/2017. (XII. 18.) Korm. rendelet tartalmazza. http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=205944.348135

Annak a kulturális szakértőnek, aki a nyilvántartásba vétele óta megszerezte a tanúsítványt, elegendő, ha a tanúsítvány szkennelt (fotózott) változatát elektronikus levélben megküldi a zoltan.peter@emmi.gov.hu címre.

Hivatalból törölni kell a kulturális szakértőt a névjegyzékből, ha a névjegyzéken való fennmaradás feltételeit 2020. január 31. előtt nem igazolja.

A kulturális szakértő kötelezettsége az adataiban történt változás bejelentése.

A „Kulturális szakértői nyilvántartás az oktatási és kulturális miniszter 19/2010. (IV. 23.) OKM rendelete alapján (2010. május 1-jétől)” tartalmazza a kulturális szakértő adatait. A kereső ablakba beírt tetszőleges adatok (név stb.) alapján megtalálhatók a nyilvántartott és nyilvános adatok.

A nyilvántartásban szereplő adatok itt ellenőrizhetők: http://www.kormany.hu/hu/emberi-eroforrasok-miniszteriuma/kulturaert-felelos-allamtitkarsag/hirek/kulturalis-szakertoi-tevekenyseg. A változásokat elegendő e-mailben jelezni.

Adatkezelési változások

A szakértői nyilvántartásban (adatbázis) szereplő megadott személyes adatok (név, lakcím, telefon/fax, e-mail cím) bárki számára elérhetők, azok megismerhetők. A kulturális szakértő elérhetőségi adatainak láthatóságát korlátozhatja, dönthet arról, hogy melyik adata ne legyen látható a jövőben. A kérés szerinti adatok törlésre kerülnek.

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg.