Immár a hatodik felsőoktatási intézménnyel kötött együttműködési megállapodást a Nemzeti Művelődési Intézet 2019. november 22-én, pénteken Pécsett, az intézet hálózati keretek között megvalósuló szakmafejlesztési tevékenységének erősítése érdekében. Závogyán Magdolna ügyvezető és prof. dr. Heidl György, a PTE BTK dékánja az együttműködésről szóló dokumentumot az Értékteremtés a humán fejlesztés és a kultúraközvetítés határain című konferencia keretében írta alá.

A Nemzeti Művelődési Intézet hálózatban megvalósuló szakmafejlesztési tevékenységének kiterjesztése érdekében nemcsak közművelődési intézményekkel, de felsőoktatási intézményekkel is törekszik a szoros szakmai együttműködésre. A PTE BTK-val kötött stratégiai megállapodást megelőzősen a Debreceni Egyetem, az ELTE, a győri Széchenyi István Egyetem, az egri Eszterházy Károly Egyetem, és a Neumann János Egyetem már támogatását adta ahhoz, hogy a közművelődési intézmények, civil szervezetek értelmiségi utánpótlása felsőoktatási intézményi keretek között valósuljon meg. A PTE BTK-val kötött együttműködés várhatóan hozzájárul a Dél-Dunántúli térség népességének, kulturális szakembereinek, fiataljainak megtartásához, a helyi munkaerő-szükséglet biztosításához.

A mostani együttműködési megállapodás alapján a két partnerintézmény középtávú célja a közösségszervezés alapszak, a kulturális mediáció mesterszak, illetve a közösségi művelődés tanári szak továbbfejlesztése, új képzési területek kialakítása.

A stratégiai megállapodás részeként a felek együttműködnek a PTE BTK közösségszervezés alapszakos hallgatóinak 80 és 160 órás szakmai gyakorlata, valamint a kulturális mediáció mesterszakos hallgatóinak 160 órás szakmai gyakorlata biztosítása céljából a gyakorlati helyek hálózatának bővítésében. A megállapodás szerint a PTE BTK a hallgatók képzésén a szakmai gyakorlat megszervezésében, valamint a szakmai gyakorlóhely értékelése alapján a gyakorlati kompetenciák értékelésében is szerepet vállal. A Nemzeti Művelődési Intézet a szakmai gyakorlat folytatásához szükséges helyet, szakmai felügyeletet biztosítja, valamint a hallgatókat a tanulmányaiknak megfelelő szakterületen foglalkoztatja a gyakorlat idején.

A partnerintézmények közös célja továbbá a kulturális jellegű képzések tartalmának, tananyagának megújítása. Ennek érdekében a felek lehetőségeik szerint együttműködnek kulturális témájú szakkönyvek, tanulmánykötetek, monográfiák kiadásában, közös kulturális jellegű kutatásokat kezdeményeznek, támogatják egymást a kutatási projektek megvalósításában. Együttműködnek a Kulturális Szemle online interdiszciplináris tudományos folyóirat színvonalának megőrzésében, közös lépéseket tesznek arra vonatkozóan, hogy a kultúraelmélet és a művelődéstudomány területein a hallgatók PhD fokozatot és a habilitációt szerezhessenek.

A határozatlan időre szóló együttműködési megállapodás a közművelődési szakterület szakmai, tudományos és gyakorlati megújulásához jelentősen hozzájárul. Ezekről a folyamatokról tartott plenáris előadást a konferencia keretében dr. Juhász Erika, a Nemzeti Művelődési Intézet szakmafejlesztesi igazgatója, a Debreceni Egyetem tanszékvezető docense „A közművelődés múltja – jelene – jövője” címmel.

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg.