A Tar Lőrinc Baráti Kör Közhasznú Egyesület 2013 óta más-más helyszínen rendezi meg a palócok nagy seregszemléjét. Az idei évben a 777 éves Ipolyszécsényke várja a világ palócságát július 31-e és augusztus 2-a között.

A háromnapos rendezvény a palócság kultúrájának színes palettáját hivatott bemutatni, a népművészet, a képzőművészet, a fotózás, a hagyományápolás és a kézművesség jegyében. A Nógrád megyei kalandos életű lovag, Tar Lőrinc nevét viselő baráti társaság így vall az általa rendezett nagyszabású találkozóról: „Egyesületünk küldetése – a nemzeti összetartozás jegyében – a palóc kultúra ápolása és továbbadása. Az értékteremtő kultúra fiatalokkal való megismertetése fontos szempontja szervezetünknek, így az egyesületünk által irányított világtalálkozó, a Palóc Szövetség hálózatépítése, a közösségfejlesztés, a palóc közösségek összefogása határon innen és túl.”

A felvidéki Ipolyszécsényke Besztercebánya megyében, a Nagykürtösi járásban, a történelmi Hont vármegyében fekszik. 1243-ban „terra Zelchan” néven említik először. 1332-ben a pápai tizedjegyzékben szerepel Szent Kozma és Damján temploma, valamint plébánosa révén. Kezdetben a Szécsénkey család birtoka, majd a mohácsi csatát követően Drégely, később Litva várához tartozott. Több nemesi család birtoka, a Baloghyaké, majd a 18. század végén a Lipthay családé, ők építették a ma is álló klasszicista kastélyt. A trianoni békeszerződésig az Ipolynyéki járáshoz tartozott. A bécsi döntés alapján 1938 és 1944 között Magyarország része volt.

A cikk folytatása a Felvidék.ma honlapon olvasható.

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg.