A közművelődés szakjai iránt továbbra is jelentős az érdeklődés, miközben a tavalyi évhez képest idén húszezer fővel kevesebben jelentkeztek a felsőoktatásba.

A 2020. évi felvételi eredményeket ismertető adatbázisokból számos tendencia olvasható ki a közművelődési szakterülethez kapcsolódó felsőoktatási szakok aktuális helyzetéről.

A közösségszervezés alapszakra a tavalyinál is több hallgató jelentkezett, igaz a szakot első helyen megjelölők száma némiképp csökkent. A csökkenés elsősorban a levelező tagozaton figyelhető meg, a nappali tagozatra jelentkezők száma stagnál. Az idei évben, 2020. júniusában végez az első közösségszervező évfolyam országosan, így a szakmában maradásukról jövőre már friss információink lesznek, miközben általános tendenciaként jól látható, hogy a levelező tagozatosak jelentős részben már eleve a szakmai intézményekből érkeztek, hogy szakirányú felsőfokú végzettséget szerezhessenek.

A szakterülethez kapcsolódó szakok közül a legkomolyabb visszaesés a közösségi művelődés osztatlan tanári mesterszakot érintette, ami összefügg azzal, hogy a teljes felsőoktatás viszonylatában is a pedagógus szektor lett a jelentkezések első számú vesztese, itt a legnagyobb országosan a jelentkezések visszaesése. A közösségi művelődés tanári szakon hozzávetőlegesen felére csökkent a jelentkezők száma. Itt is a nappali tagozat stabilizálódik, hiszen a hallgatók kétharmada jelentkezett ide, míg egyharmada levelező képzésre.

A kulturális mediáció mesterszakra jelentkezők számában az alapszakhoz hasonlóan szintén növekedés figyelhető meg, és további pozitívum, hogy ez a tendencia a mesterszakot első helyen megjelölőknél is kimutatható. Közöttük szintén a nappali tagozatosok kerültek előnybe, többek között az idén először végző közösségszervezés alapszakosoknak köszönhetően, míg a levelező tagozaton a tavalyi évhez hasonló számadatok figyelhetők meg.

A közművelődés felsőoktatási szakjai iránt tehát továbbra is komoly érdeklődés mutatkozik, amit jól példáz, hogy az összes jelentkezői létszám az országos jelentkezői számok visszaesése ellenére a 2019-es évhez képest 4%-kal növekedett. Ez a folyamat, a stabilizálódó felsőoktatási jelenlét megfelelő alapot jelenthet a szakterület jövőképéhez, és az elegendő számú diplomás szakember utánpótlás biztosításához.

Dr. Juhász Erika
szakmafejlesztési igazgató

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg.