Az emberi erőforrások minisztere a belügyminiszterrel és a pénzügyminiszterrel egyetértésben 2020. július 3-án hirdette és jelentette meg a 2020. évi közművelődési érdekeltségnövelő támogatásra vonatkozó pályázati kiírást.

A pályázat, mely a magyarországi közművelődési intézmények vagy közösségi színterek műszaki, technikai eszközállományának, berendezési tárgyainak gyarapítására, épületének karbantartására, felújítására szolgál, 300 millió forintos keretösszeggel került meghirdetésre.

A rendelkezésre álló keretösszegből igényelhető – a Pályázó által biztosított önrészt kiegészítő – költségvetési támogatás vissza nem térítendő. A támogatás felhasználásának időtartama a pályázati kiírás megjelenésének napjától 2021. december 31. napjáig tart. A végső határnapig fel nem használt támogatásrészt vissza kell fizetni a központi költségvetésbe. Az elnyert támogatás mellett minden esetben a vállalt önrész teljes összegével is el kell számolnia a pályázaton nyertes önkormányzatoknak.

A pályázatok benyújtására rendelkezésre álló határidő: 2020. augusztus 3. (hétfő), mely időpont elmulasztása jogvesztő hatályú.

A részletes pályázati kiírás, valamint annak mellékletei, azaz a pályázati adatlap, a nyilatkozatok és az elszámolható – nem elszámolható költségvetési tételek, ide kattintva tölthetők le.

Forrás: Emberi Erőforrások Minisztériuma

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg.