Támogatták a Nemzeti Művelődési Intézet szakmafejlesztési igazgatója, a Debreceni Egyetem főiskolai docense Dr. Juhász Erika Művelődéstudományi és Humán Tanulmányok Tanszék tanszékvezetői megbízására benyújtott vezetői pályázatát. Ezzel újabb három évre – 2023. június 30. napjáig – nevezték ki intézetünk igazgatóját a közművelődéshez kapcsolható szakokat összefogó debreceni tanszék vezetőjévé.

A Debreceni Egyetem Nevelés- és Művelődéstudományi Intézet, Művelődéstudományi és Humán Tanulmányok Tanszék első képzése a – magyarországi közművelődés és andragógia alapjainak megteremtője – Durkó Mátyás, valamint munkatársai által életre hívott népművelés szak volt. Az azóta eltelt több mint hat évtizedben a közművelődési, művelődési és felnőttképzési menedzser, művelődésszervező egyetemi szakokat gondozta a tanszék. A 2006-os bolognai átalakulást követően kezdetben az andragógia alap- és mesterszak, napjainkban a közösségszervezés alapszak, a közösségi művelődés tanári mesterszak, az andragógia mesterszak, valamint a kulturális mediáció mesterszak tartozik a képzés profiljába.

Dr. Juhász Erika 2011 óta vezeti az egyetem Művelődéstudományi és Humán Tanulmányok Tanszékét, és az andragógia MA, közösségi művelődés tanári MA, valamint a kulturális mediáció MA szakok mellett, a 2017-től – a közművelődés jelentős szakmai sikereként – életre hívott közösségszervezés BA szakon is oktat, többek között közösségi művelődés, közösségi tervezés és fejlesztés, közösségi nevelés módszertana, közösségfejlesztés története és gyakorlata tantárgyakat.

A Bölcsészettudományi Kar Dékáni Kitüntető Oklevele, a Debreceni Egyetem Rektori Elismerő Oklevele és az országos Aranyérmes Mestertanár kitüntetés büszke tulajdonosa a tanszék hivatalos ügyei és jelentős oktatási tevékenysége mellett alapítója és elnöke a debreceni térség meghatározó civil szervezetének, a KultúrÁsz Közhasznú Egyesületnek, alapítója többek között a Magyar Nevelés- és Oktatáskutatók Egyesületének és a Magyar Közösségépítők Értékszövetsége Egyesületnek, továbbá több mint 150 cikk, tanulmány szerzője, számos európai uniós és hazai projekt szakmai vezetője, projektmenedzsere.

A Nemzeti Művelődési Intézet ezúton is gratulál, a közművelődési szakma és a felsőoktatási partnerség szempontjából is jelentős újbóli tanszékvezetői kinevezéshez.

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg.