A rendezvényeken dolgozó szakemberek jelentős része egyéni vállalkozó, illetve vállalkozás, amelyek más bevételi forrással nem rendelkeznek, ezért a Nemzeti Művelődési Intézet és a Petőfi Irodalmi Múzeum támogatást kapott Magyarország Kormányától – az 1290/2020. (VI. 5.) Kormányhatározat alapján – ezeknek a szakembereknek és cégeknek a támogatására.

A Nemzeti Művelődési Intézet és a Petőfi Irodalmi Múzeum cége, a Petőfi Irodalmi Ügynökség Nonprofit Kft. (PIÜ) mint a fenti Kormányhatározat alapján támogatás nyújtására jogosult szervezetek a könnyűzenei ipar, a kulturális és közművelődési programok egyéb szereplőinek, a hang-, fény- és színpadtechnikusoknak, valamint a roadok, stagehand-ek, gépkocsivezető vállalkozók, cégek támogatását indítja el előjelentkezési lap benyújtásával.

A támogatás célja, hogy a technikai partnerek a pandémiás időszak elmúltával is segíteni tudják rendezvények, koncertek megvalósulását és aktív, háttértámogató szereplői maradhassanak a helyi kulturális életnek.

A támogatás igénybevételének elengedhetetlen feltétele az előjelentkezés. A támogatást a Nemzeti Művelődési Intézet és a Petőfi Irodalmi Ügynökség által – a jelen felhívás mellékletében – közzétett előjelentkezési adatlap alapján lehet igényelni.

FIGYELEM! Az előjelentkezés határidejét meghosszabbítottuk!

Előjelentkezési új határidő: 2020. november 15. 24.00 óra

Kérjük, töltse ki a mellékletben szereplő előjelentkezési adatlapot, valamint a kapcsolódó nyilatkozatokat a támogatás lehetséges igénybevétele érdekében.

Az előjelentkezéshez tartozó „Adatkezelési tájékoztató” ide kattintva olvasható el.

Az előjelentkezéssel kapcsolatban eddig felmerült legfontosabb kérdések, és az azokra adott segítő válaszok megtekintéséhez kérjük kattintson ide:

Gyakran Ismételt Kérdések

Amennyiben nem találta meg a megfelelő választ, vagy az előjelentkezéssel, az igénybevétellel kapcsolatban további kérdése van, kérjük, az alábbi elérhetőségen érdeklődjön: vallalkozok@nmi.hu

 1. Célcsoport:

Előjelentkezésre a következő célcsoport adhatja be a dokumentumokat:

 • egyszemélyes kft.-k, betéti társaságok (beltag)
 • egyéni vállalkozók, akik a zeneiparban ún. háttérmunkát végeznek, így különösen roadok, stagehand-ek, hang-, fény-, színpad- és videotechnikusok, továbbá sofőrök.

Igazolniuk kell, hogy

 • nem vonatkoznak rájuk a felsorolt kizáró okok, továbbá,
 • a 105/2020. (IV. 10.) Kormányrendeletben (veszélyhelyzet alatti bértámogatás) foglalt bértámogatást nem vették igénybe, illetve
 • hivatásszerűen zenekarok szállításával foglalkoznak és alkalmazottaik rendelkeznek személyszállítói engedéllyel.

Az előjelentkezésre jogosultak azok az egyéni vállalkozók is, aki vállalkozásukat 2020. március 15. napjától vagy azt követő időponttól kezdődően és a jelentkezés napjáig szüneteltetik.

Az előjelentkezés benyújtásának feltétele:

 • A támogatásra előjelentkezést benyújtót az illetékes magyar cégbíróság 2020. március 15. előtt cégnyilvántartásba bejegyezte, illetve az egyéni vállalkozó működési engedéllyel rendelkezett Magyarországon.
 • Az előjelentkezés időpontjában számlaképes.
 • Rendelkezik igazolással korábbi, legalább 2 elvégzett munkáról, amelyet (korábbi) munkáltatója, megbízója (management vagy technikai/logisztikai/egyéb szolgáltató cég képviselője ír alá és ezzel a leírtak valóságtartalmát hitelesíti).
 • A zenekarok szállításával foglalkozó személyszállító vállalkozás bejelentett személyszállító alkalmazottat foglalkoztat (nem eseti munkavállaló).
 • Jelenleg nem áll felszámolás, végelszámolás alatt, vagy egyéb, a megszüntetésére irányuló, jogszabályban meghatározott eljárás alatt.

Az előjelentkezéshez benyújtandó iratok:

 • Előjelentkezési lap.
 • A zenekarok szállításával hivatásszerűen foglalkozó vállalkozások bejelentett alkalmazottainak kimutatása.
 • Pályázó cégszerűen aláírt nyilatkozata, hogy nem tartozik a pályázatból kizártak körébe.

A felhívásból kizártak köre:

 • a vállalkozás vezető tisztviselője, amennyiben egyéni vállalkozóként a vállalkozása is pályázatot nyújtott be.
 • aki a Fábián Juli Emlékalapítvány (támogatás zeneipari háttér munkások számára) pályázatán részt vett és bruttó 200000,-Ft feletti összegű támogatást nyert.
 • az, aki a pályázat benyújtásának pillanatában más munkáltatónál rendszeres munkát végez, illetve az, aki rendszeres munkanélküli ellátásban részesül, mely nem szűnt meg 2020.08.31.-vel.
 • az a vállalkozás, vagy egyéni vállalkozó, aki bármely, a Széchenyi 2020 pályázaton bértámogatást nyert el,
 • az a vállalkozás és egyéni vállalkozó, aki a 105/2020. (IV.10) Kormányrendelet alapján bértámogatásban részesült.

2.    A felhívás keretfeltételei

A rendelkezésre álló keretösszeg: bruttó 400000000 Ft (NMI) + 50000000 Ft. (PIÜ)

A program kiírásának időpontja: 2020. 09. 21.

A felhívásra történő előjelentkezés beadási határideje: 2020. 11. 15. illetve a rendelkezésre álló összeg kimerüléséig.

Az elbírálás első időpontja: 2020. 12. 02.

Az elbírálás második időpontja: 2020. 12. 15. – amennyiben a rendelkezésre álló forráskeret indokolja, vagyis az első szakaszban nem merült ki a jelentkezések befogadása okán.

A rendezvényeken történő közreműködés végső dátuma: 2021. 12. 31.

Az előjelentkezések elbírálását követően az NMI és a PIÜ a nyertesekkel megbízási szerződést köt. A programban résztvevők a szerződés megkötését követően a megbízási díj teljes összegéről előlegszámlát állítanak ki, melyet annak beérkezését követő 15 munkanapon belül a Kiíró a résztvevő számlájára előlegként átutal. A felhívás feltételeinek hiánytalan teljesítését követően a jelentkező az elvégzett munkáról a teljesítésre nyitva álló határidőben a produkció szervezője által kiállított, eredeti teljesítési igazolást nyújt be. A teljesítés igazolás egységes, az a jelen felhívásban közreműködő honlapjáról tölthető le. Más tartalmú és hiányos teljesítés igazolás nem fogadható el.

A felhívásról további információk elérhetősége: www.nmi.hu

3.    Az előjelentkezés formai követelményei:

A felhívásra történő előjelentkezés csak elektronikus úton nyújtható be, a jelen felhívás végén található előjelentkezési lapon. Az előjelentkezési lapot a vallalkozok@nmi.hu e-mail címre kell küldeni.

Az előjelentkezés benyújtásához szükséges:

 • kitöltött előjelentkezési adatlap,
 • Cégbejegyzés másolata, vagy működési engedély másolata,
 • 1db aláírt hitelesítő nyilatkozat bemutatása (melyet a zenekari management vagy technikai / logisztikai / egyéb szolgáltató cég képviselője ír alá, ezzel a leírtak valóságtartalmát hitelesíti) (pdf. formátumban),
 • a zenekarok szállításával hivatásszerűen foglalkozó vállalkozások bejelentett alkalmazottak kimutatása,
 • az előjelentkezést benyújtó cégszerűen aláírt nyilatkozata (pdf formátumban), hogy nem tartozik a pályázatból kizártak körébe.

Ki kell zárni a programból és a már leszerződött megbízási díjat részben, vagy teljesen visszafizetni köteles az a jelentkező, aki:

 • az előjelentkezésben valótlan adatokat ad meg, vagy valótlan információt közöl,
 • aki a vállalt munkát nem, vagy nem a megfelelő módon végzi el,
 • aki a vállalt feladatokat a felhívásban meghatározott ideig nem teljesíti (kivéve vis maior helyzet, vagy meghiúsulás. Nem tartozik ide a megrendelő hibájából történt esemény elmaradása, amennyiben arról a pályázót kellő időben nem értesítették és a helyszínen megjelent).
 • aki a megbízási díj ellenértékéért a feladatokat csak részben teljesíti, a fennmaradt részt arányosan visszatéríteni köteles,
 • aki a jelen programban leszerződött megbízási díjon felül a megrendelőtől nagyobb díjazást követel, vagy a feladat elvégzését előre látott, de nem közölt feltételekhez köti,
 • aki nem a produkció szervezője által, a hivatalos weblapról letöltött teljesítés igazolást nyújt be, vagy annak kitöltése hiányos, vagy nem egyértelmű. A szabálytalan teljesítésigazolások arányában visszafizetési kötelezettséggel tartozik,
 • aki nem nyújt be megfelelő számú teljesítés igazolást, a felhívás keretében kapott megbízási díjat annak arányában köteles visszafizetni,
 • aki a felhívás kiírása előtti, vagy az abban leírt határidőn túli teljesítés igazolást nyújt be, annak arányában a megbízási díjat arányosan visszatéríteni köteles,
 • a teljes összeget visszafizetni köteles, aki a vállalt feladatot nem személyesen végzi (helyettes a jelen program keretében nem vehető igénybe).

4.    A felhívás keretében ellátható feladatkörök

Szakmunka alapú feladatkörök, melyek ellátására megbízási díj nyújtható:

 1. Hang:
  • 1.1. 3 alkalom zenekari front keverés (bruttó 100e/alkalom)
  • 1.2. 3 alkalom zenekari monitor keverés (bruttó 100e/alkalom)
  • 1.3. 5 alkalom hang stage road (bruttó 60e/alkalom)
  • 1.4. 6 alkalom hang stagehand (bruttó 50e/alkalom)

Alkalom: minden olyan esemény, amely a nyilvánosság számára elérhető és teljes műsoridős fellépésnek minősül. Minimum 30 perc.

 1. Fény:
  • 2.1. 3 alkalom zenekari fény operátor (bruttó 100e/alkalom)
  • 2.2. 6 alkalom zenekari fény stagehand (bruttó 50ezer/alkalom)
  • 2.3. 2 zenekari produkció klubkoncert látványtervezése (bruttó 150e/dokumentáció)
 1. Video/visual:
  • 3.1. 5 alkalom háttérgrafika gyártás (bruttó 60e/alkalom)
  • 3.2. 3 alkalom zenekari produkció VJ feladatok elvégzése (bruttó 100e/alkalom)
  • 3.3. 1 db video klip vágás adott zenekar egy számához (1db maximum 4 perces HD mozgó képes klip vágása a rendelkezésre álló videóanyagokból)
  • 3.4. 5 alkalom kreatív tartalom gyártás zenekari arculathoz (bruttó 60e/alkalom 1db maximum 4 perces HD mozgó képes klip vágása)

Tartalomgyártás esetén a végterméket a teljesítési igazolással együtt szükséges bemutatni. (linken keresztüli megosztás/bemutatás).

 1. Színpadtechnika
  • 4.1. 3 alkalom színpadtechnika biztosítása (bruttó 100e/alkalom)
 1. Szállítás
  • 5.1. 6 alkalom zenekari szállítás sofőr munkabér (bruttó 50ezer/alkalom)
  • személyszállítói igazolvány, vagy személyszállítói igazolvánnyal rendelkező alkalmazott foglalkoztatásának igazolása szükséges!
 1. Zenekari
  • 6.1. 5 alkalom zenekari roadolás (bruttó 60e/alkalom)
  • 6.2. 5 alkalom zenekari backline technikus (bruttó 60ezer/alkalom)

5. A felhívásra történő előjelentkezés elbírálása

A jelentkezések elbírálása a keretösszeg teljes felhasználásáig folyamatosan történik, legfeljebb két szakaszban.

A jelentkezések elbírálását az NMI/PIÜ és a közreműködő MPRT által felkért szakmai bizottság végzi. A szakmai bizottság az NMI/PIÜ által javasol szakemberekből, és a Kiírók részéről delegált tagokból áll.

 

 

 

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg.