A Nemzeti Művelődési Intézet az Emberi Erőforrások Minisztériuma által biztosított támogatás révén valósítja meg a Közművelődési Foglalkoztatási és Képzési Programot, amelynek keretében közel 2000 fő foglalkoztatására nyílik lehetőség közösségi színtereken és közművelődési intézményekben, valamint ehhez kapcsolódóan szakmai képzés és szakmai tevékenységek megvalósítása is sorra kerül, ezzel segítve az önkormányzatok fentebb jelzett feladatellátási kötelezettségét.

A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény, valamint a kapcsolódó 20/2018. (VII. 9.) EMMI rendelet előírja, hogy a községekben minimum közösségi színteret kötelező működtetni, ahol a közművelődési alapszolgáltatások zavartalan biztosítása érdekében legalább egy, legalább középfokú közművelődési szakképzettséggel (szakképesítéssel) rendelkező szakembert kell foglalkoztatni. A közművelődési intézményt működtető önkormányzatok esetén pedig az intézményben felsőfokú közművelődési szakképesítéssel rendelkező szakember foglalkoztatása kötelező.

2020 decemberében elindultak a képzések is az ország valamennyi megyéjében, egyes megyékben több helyszínen is. A képzési program – amely a programban résztvevők számára térítésmentes – során a képzési résztvevők elsajátíthatják a közösségi művelődés szakma alapjait és módszertanát, gyakorlati tapasztalatokat szereznek a települési közösségépítés és eseményszervezés területén, amely ismereteket későbbi munkájuk során is hasznosítani tudják.

A nagy érdeklődésnek köszönhetően összesen 66 képzési csoport indult, amelyből 13 felsőfokú. A felsőfokú képzési csoportok biztosította lehetőségek által a Nemzeti Művelődési Intézet több mint 300 ember részére biztosítja a felsőfokú Közművelődési szakember I. képzést. A középfokú Közművelődési szakember II. OKJ végzettséget adó képzés keretében 53 csoportban közel 1300 fő tanul, és szerez elméleti tudás mellett a műhelyfoglalkozások segítségével gyakorlati tudást is.

A programról a Nemzeti Művelődési Intézet online sajtótájékoztatót tartott 2020. december 7-én, ezzel kapcsolatos további információkért kattintson ide.

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg.