Összefoglaló a Nemzeti Művelődési Intézet évadnyitójáról

Január 12-én 14 órai kezdettel évadnyitó értekezletet tartott a Nemzeti Művelődési Intézet vezetése, melyen a lakiteleki székházban dolgozók személyesen, a megyei igazgatóságok munkatársai online módon kapcsolódtak be.

Az értekezlet résztvevőit elsőként Závogyán Magdolna ügyvezető köszöntötte. Mint mondta, az elmúlt nyolc és fél év szakmai folyamatai és a szakterület megújulása kellett ahhoz, hogy a 2021-es év a léptékváltás éve legyen. A léptékváltás öt területet érint: a szakfelügyeleti és minőségfejlesztési feladatellátást, a 19 megyei igazgatóság jogköreinek kiterjesztését, egy regionális kutatói hálózat létrejöttét, a kommunikációs terület megújulását, valamint a közönségkapcsolati terület megerősítését. Az ügyvezető a feladatellátást érintő változásokkal kapcsolatban személyi változásokat is bejelentett: a szakfelügyeleti feladatok koordinálására Török Ritát kérte fel, a megyei igazgatóságok munkáját pedig Pető Lilla irányítja a jövőben, a Pest Megyei Igazgatóságot 2021. február 1-től Czipperer Zsófia vezeti. Závogyán Magdolna zárszavában az idei év kiemelt feladataira hívta fel a figyelmet, melyek közül a legmeghatározóbb a Közművelődési Foglalkoztatási és Képzési Program sikeres megvalósítása.

Szedlacsek Emília szakmai igazgató évnyitó beszédét azzal a gondolattal indította, hogy a szervezeti változások hangsúlyokat jelölnek ki a feladatellátásban. A megyei igazgatóságok munkatársainak fontos szerepe van abban, hogy a települési önkormányzatok a törvényi előírásoknak megfelelően lássák el közművelődési feladataikat, ezért a helyi közművelődési rendeletek aktualizálásához, felülvizsgálatához nyújtott módszertani támogatásra, valamint a Közművelődési Foglalkoztatási és Képzési Program szakmai megvalósítására az idei évben nagy hangsúlyt fektet a szervezet. Mint mondta, a januári időszakban már a Pajtaszínházi Szemlére szoktak a színjátszócsoportok készülni, most a pandémiás helyzet miatt egyelőre csak online próbák zajlanak, de a csoportok szakmai támogatása, közösségi mentorálása így sem maradhat el.

Dr. Juhász Erika szakmafejlesztési igazgató tájékoztatójában a 2021-es felsőoktatás-fejlesztési, felnőttképzési és kutatási feladatellátás főbb irányait és kihívásait mutatta be. A Szín Közösségi Művelődés tavalyi utolsó lapszáma a felsőoktatás-fejlesztési együttműködések sikereit és az együttműködésben résztvevő felsőoktatási intézmények eredményeit vette sorra. Mint rámutatott, az idei évben is cél, hogy a szakmai utánpótlást biztosító felsőoktatási képzésekre nagy számban legyenek jelentkezők, ennek érdekében a napokban országos kampány veszi kezdetét. A Közművelődési Foglalkoztatási és Képzési Programban 66 képzési csoport indul el, mely a már folyamatban lévő 5 OKJ-s képzéssel együtt az idei évben 71 vizsgát irányoz elő, ennek koordinálása, emberléptékű ütemezése mind oktatói, mind a vizsgaszervezés szintjén nagy kihívást jelent. Befejezésként azt mondta: a regionális kutatói hálózattal növekszik a kutatási kapacitás, nagyobb publicitást kap a terület, amely hozzájárul a szakterület nemzetközi szintű megjelenéséhez is.

Az évadnyitó programját Nagy Márta gazdálkodási igazgató tájékoztatója zárta. Kiemelte, hogy az elmúlt nyolc év a pénzügyi stabilitás megteremtésének időszaka volt, amely a gazdasági, pénzügyi és vagyongazdálkodási feladatokat is megsokszorozta. A 2021-es léptékváltás minden elemének van gazdasági területet érintő vetülete, ezért a hatékony munkavégzés érdekében pontos és precíz előkészítésre kérte a megyei igazgatóságok munkatársait. A beszámolójában kitért az idei tervezett projektelszámolásokat érintő részfeladatokra, majd tájékoztatója zárásaként bejelentette, hogy a gazdálkodási terület két fő munkatárssal bővült, és három, a megyei igazgatóságok feladatellátását támogató gépkocsi beszerzésére is sor került.

Az értekezlet levezető elnöke, Hévizi Róbert, a Partnerségi Központ vezetője a tájékoztató zárszavaként boldog, sikeres és egészségben gazdag új esztendőt kívánt a Nemzeti Művelődési Intézet vezetése nevében a munkatársaknak.

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg.