Mély megrendüléssel osztjuk meg a hírt, hogy Huszár László, a Szlovákiai Magyar Művelődési Intézet igazgatója, a Kárpát-medencei Közművelődési Kerekasztal alapító tagja 2021. február 8-án, életének 70. évében elhunyt.

Iskoláit a Felvidéken végezte, a középiskolás éveitől kezdve tagja a Csemadoknak. A Comenius Egyetemen tanári, Budapesten kulturális mediátori végzettséget szerzett. 1977-1979 között a Csemadok Központi Bizottsága szervezési osztályának instruktora, majd 1986-ig a dunaszerdahelyi Területi Választmány instruktora. 1986-1989 között a Dunaszerdahelyi Városi Művelődési Központ művészeti osztályának vezetője. 1991-2007 között a dunaszerdahelyi területi választmány titkári tisztségét látta el. 2003-2004 között kezdeményezője volt a Csemadok Művelődési Intézete megalakításának, melynek 2007-től igazgatója. 2012-től az intézet Szlovákiai Magyar Művelődési Intézet néven működik tovább, szintén az ő igazgatásával. Munkásságát 2018-ban Magyar Arany Érdemkereszt kitüntetéssel ismerték el.

Huszár Lászlóról egyik méltatója ezt írta tavaly: „a tündérek országában született, a Csallóköz szívében és abban a városban tevékenykedett, amelyik a felvidéki magyarság egyik központjának számít, nem feltűnő, ha azzal jellemezzük, hogy számára a nemzet, az anyanyelv és a szülőföld az egyik legnagyobb érték.”

Huszár László évtizedek óta elkötelezetten építette a szlovákiai magyarság adatbázisait és értéktárát, megmozgatva a legkisebb magyar közösséget is felkutatásukért. Munkájának köszönhetően példaértékű értékekkel gazdagodott az emlékhelyeket megjelenítő adatbázis, az elektronikus kiadványtár, a kép-, hang- és videó-adatbázis, vagy a pótolhatatlan folklór adattár.

Velünk volt szakmai konferenciákon, a Nemzeti Művelődési Intézet székházának átadásán, Kárpát-medencei képzéseken, a Kultivál Fesztiválon. Előadóként és résztvevőként is aktívan részt vett eseményeinken, rendszeresen adott hírt minden programról, történésről, ami a szlovákiai magyarság kulturális életét gazdagította.

Alig néhány hete, hogy büszkén írta a Felvidéki Értéktár Emlékhelyek a Felvidéken adatbázisukba feltöltötték a négyezredik adatot. Fontos volt számára, hogy ezt az adatot megossza velünk és partnereivel, mert gondolatai mindig a közművelődési fejlesztések körül forogtak, megvalósítandó ötletei a digitális világba született fiatal generációk meglátásait is túlszárnyalták. Az Irány a Macskarév társasjátékkal és az Öt határon át Kárpát-medencei vetélkedővel fiatalok ezreinek a figyelmét hívta fel a lokális értékek fontosságára.

Huszár László nagyon örült, amikor a Nemzeti Művelődési Intézet tavaly ősszel arról értesítette, hogy ő lesz az Illyés Gyula közművelődési életműdíj 2020. évi díjazottja. Sajnos stratégiai konferenciánk, ahol ezt átadhattuk volna, a pandémia miatt tavaszra került, így személyesen már nem nyújthatjuk át neki a Nemzeti Művelődési Intézet szakmai megbecsülésének legnagyobb elismerését.

Huszár László értékmegőrző, kultúraközvetítő és -teremtő munkássága Kárpát-medence szerte követendő példaként állt a kulturális szakemberek előtt. Korai halálával pótolhatatlan veszteség érte a közművelődést és a Kárpát-medencei magyarságot.

Emléke és szakmai munkássága örökké szívünkben él. Családja, kollégái és tisztelői gyászában őszintén osztozunk.

Nyugodj békében, Laci!

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg.