A Nemzeti Művelődési Intézet 2021. április 27-én a „Cselekvő közösségek – aktív közösségi szerepvállalás” EFOP-1.3.1-15-2016-00001 projekt fenntartása keretében online konferenciát szervezett.

A konferenciát nagy érdeklődés kísérte, amelyet jól mutat, hogy több mint 340 fő részvételével zajlott. Kifejezetten sok résztvevőnk volt TOP-pályázatok nyertesei közül. A TOP-pályázatok célja a települések, településrészek, térségek közösségi kezdeményező és cselekvőképességének fejlesztése, a közösségépítő folyamatok finanszírozására. Ehhez a Cselekvő közösségek projekt a közösségfejlesztési programok módszertanát adta és mentorhálózatot biztosított.

A konferenciát Pető Lilla, a Nemzeti Művelődési Intézet Hálózati -Központvezetője nyitotta meg és konferálta. Köszöntője után röviden ismertette a Cselekvő közösségek projektet és bemutatta annak céljait, ami nem más, mint a folyamatos szakmai-módszertani támogatás biztosítása a bevont települések számára, a társadalmi aktivitás növelése, valamint az együttműködés kultúrájának magasabb szintre emelése.

Dr. Juhász Erika, a Nemzeti Művelődési Intézet Szakmafejlesztési Igazgatója előadásában bemutatta a Közművelődési Foglalkoztatási és Képzési Programot, a Nemzeti Művelődési Intézet kiemelt programját, melynek keretében számos cselekvő közösség generálása indult el.

Fehér Miklós, az Országos Széchényi Könyvtár Könyvtári Intézet igazgatója, a Könyvtárak a közösségek életében című beszámolójában kitért a könyvtárak szerepére és küldetésére, valamint arra, hogy a könyvtár hányféle közösségi formációnak adhat otthont.

Ezt követően Fodor Tamás, a Cselekvő közösségek projekt szakmai vezetője bemutatta a világjárvány romboló hatását a közösségek életében, a jövő újratervezéséhez adott ötleteket és tanácsokat, valamint beszélt arról, hogy meglévő közösségek hogyan tudnak online térben működni.

Nagy Magdolna, a Múzeumi Oktatási és Módszertani Központ igazgatója ismertette, hogy a Cselekvő közösségek projekt során milyen eredményeket lehet elérni, valamint azt, hogy a fenntartási időszakban mit biztosít a MOKK a projektben résztvevőknek.

Az előadások sorát Schmelcz Géza Imréné, a Kemence Hagyományőrző Egyesület elnöke zárta. Bemutatta az egyesületet, elért eredményeiket, valamint közösségintegráló tevékenységeiket. Sokszínű munkásságuk során foglalkoznak kert- és területgondozással, rendezvények és képzések szervezésével és termékek előállításával is.

Az előadók kiváló prezentálásokat tartottak, melyek során szakmai tudást és személyes tapasztalatot is adtak át a közösségépítésben és generálásban érdekelteknek. A résztvevők felől érkező óriási érdeklődés miatt – az előadók beleegyezésével – megosztjuk az előadások diasorait.

A Cselekvő közösségek konferencián elhangzott előadások diasorai:

Dr. Juhász Erika – Cselekvő közösségek generálása képzések által
Fehér Miklós- Könyvtárak a közösségek életében
Nagy Magdolna – A Cselekvő Közösségek projekt eredményei és a fenntartási időszak
Fodor Tamás Cselekvő közösségek a pandémia után…
Schmelcz Géza Imréné – A Kemence Egyesület közösséggeneráló tevékenységei

Köszönjük minden előadónknak a közreműködést és minden résztvevőnknek a bekapcsolódást!

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg.