A Kormány a koronavírus világjárvány közösségi életet érintő hátrányos hatásainak enyhítése, illetve a közösségi élet újraindítása érdekében operatív törzset állított fel.

A Közösségi Élet Újraindításáért Felelős Operatív Törzs vezetője Novák Katalin a családokért felelős tárca nélküli miniszter, aki felkérte Závogyán Magdolnát a Nemzeti Művelődési Intézet ügyvezetőjét, hogy mint a közfeladatot ellátó, országos hatáskörrel rendelkező, közösségi, közművelődési szakmai szolgáltatásokat biztosító szervezet vezetője, vegyen részt állandó meghívottként az Operatív Törzs munkájában.

Az Operatív törzs figyelemmel kíséri a közösségek és családok érdekében meghozott kormányzati intézkedéseket és azok végrehajtását, javaslatot tesz a Kormány részére azon körülmények megvizsgálására, szükség esetén szabályozására, amelyek korlátozzák a közösségi élet újraindítását, valamint véleményezi a közösségek, családok szempontjából releváns kezdeményezéseket, és javaslatokat fogalmaz meg a kormányzati beavatkozásra.

Kívánjuk, hogy az Operatív Törzs munkája során Magyarország minden településén elinduljon az aktív közösségi élet, erősödjenek meg helyben a közösségek, induljon el a kapcsolatépítés, minél többen kerüljenek bevonásra művelődési folyamatokba, a közösségi események, programok által. Épüljenek ki a településeken generációk közötti együttműködések, kerüljenek fiataloknak és családoknak szóló események meghirdetésre közösségi cselekvések által.

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg.