Ipolyi Arnold Könyvtár Múzeum és Kulturális Központ

Ipolyi Arnold Könyvtár Múzeum és Kulturális Központ (IKMKK) az IKMKK a város és a kisrégió legnagyobb kulturális intézménye. 2011. április 8-án alakult meg az Ipolyi Arnold Könyvtár, Múzeum és Kulturális Központ. A könyvtár szervezetébe integrálódott a volt művelődési központ. Az új szervezet a korábban mindkét intézmény számára engedélyezett létszám továbbvitelével épült fel. Az IKMKK engedélyezett létszáma 25 fő. Ebből 16 fő szakalkalmazott, 1 fő adminisztrátor-gondnok, 2 fő gazdasági, ügyviteli ügyintéző és 6 fő technikai alkalmazott. Feladataikat az 1997. évi CXL. tv. követelményeinek, a helyi önkormányzat iránymutatásának, és az IKMKK 2014. évi Koncepciója, Stratégiája és Programtervében foglaltaknak megfelelően látják el. Intézményük a nemzeti kulturális örökség része, de emellett, különösképpen a törökszentmiklósi kulturális örökség és hagyomány bázisa, őrzője. Tevékenységük fő területei az esélyteremtés, az érték és hagyományőrzés, új értékek létrehozása, és a közösségteremtés erősítése.  Céljuk a jövő generációja számára megőrizni és átadni azokat az értékeket, amelyek meghatározóak identitásunkban, ezáltal kulturális örökségünket gazdagítja, legyen közművelődés, könyvtár, helyismeret, vagy hagyományőrzés. Céljuk, hogy az intézményre bízott értékekkel az egész életen át tartó tanulást, képzést segítsék, ennek érdekében nemcsak az őrzött dokumentumokat, tudást adják át, de képzéseket, tanfolyamokat is szerveznek. Ennek érdekében szakmailag folyamatosan képezik munkatársaikat. Kiemelt figyelmet fordítanak a családok és fiatalok szabadidős, rekreációs tevékenységének támogatására. Az intézmény koncepciója megőrzi az egyes intézménytípusok önálló arculatát, sajátosságait, értékeit, hagyományait, ugyanakkor egységes intézményként kíván megjelenni, ötvözve értékeiket, felerősítve erősségeiket, kihasználva sokszínűségüket. Élnünk kell azzal a napjainkban érzékelhető változással, hogy a társadalomban megnövekedett és lényegessé vált a közgyűjteményi, közművelődési szféra szerepe. Szerepének változásával együtt jelentősége is felértékelődött. A könyvtár a nyilvános könyvtári rendszer részeként igazodik és ellátja a rendszeren belüli feladatát és szerepkörét. Általános gyűjtőkörű, nyilvános könyvtár, elkülönített szakmai szolgáltatásokkal. Az IKMKK a városi közművelődés alapintézménye, biztosítja és ellátja a szakmai és helyi elvárások szerinti közművelődési szolgáltatásokat. Intézményükhöz tartozik a Butyka Béla Helytörténeti Gyűjtemény a város múltjának, tárgyi dokumentumainak őrzője.Tevékenységük során a Törökszentmiklóson működő civil szervezetek közül sokkal kerül kapcsolatba az intézmény. Mint járásközpont jó kapcsolatot tartanak fent a helyi, valamint a megyei és országos közművelődési, közgyűjteményi intézményekkel. Gazdálkodásuk fő iránymutató jogszabályai az ország évenként elfogadott költségvetési törvénye, helyi költségvetési rendelet, a 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról, az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének  sajátosságairól szóló 369/2011. (XII.31.) sz. Korm. rendelet, valamint e rendeletek módosításai és egyéb érvényben lévő országos és helyi hatályos jogszabályok. Önállóan működő költségvetési szerv, amely kötelezettségvállalási, utalványozási teljesítményigazolási joggal és felelősséggel rendelkezik. Az intézmény fenntartása önkormányzati támogatásból, központi forrásból, saját bevételekből, pályázatokból, valamint szponzori pénzből, alapítványi támogatásból tevődik össze. A képviselő-testület által jóváhagyott költségvetését az alapító okiratban és az SZMSZ-ben megfogalmazott feladatok ellátására fordítják, az éves munkatervük alapján végzett feladatok szerint.

Régió: Észak-alföld
Megye: Jász-Nagykun-Szolnok
Város: Törökszentmiklós

Cím:
5200, Törökszentmiklós, Pánthy út 2-6.

Intézmény típus:
többfunkciós közművelődési intézmény

Vezető:
Medgyessy Klára

Telefonszám:
56 390011

Fax szám:
56 390011

E-mail cím:
tmiklos@mail.ivk.hu

Weboldal:
http://www.ivk.hu

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg.