12 alkalmas műhelymunka indult a digitális kihívásokra reagálva

Megyei irodák / Nemzeti Művelődési Intézet Tolna Megyei Igazgatóság

A 21. század embere milyen kihívásokkal találkozik a mindennapokban a munkája és a magánélete során? Melyek azok a tématerületek, ahol az okos technológia felhasználása szükséges a versenyképesség megtartásához vagy az életminőség javulásához?

Felgyorsult, digitális világunkban a fenti kérdésekre a közművelődésnek is megfelelő válaszokat kell tudni adni. A digitalizáció nyújtotta lehetőségeket valamilyen szinten mindenkinek ismerni, tudni és használni kell korra való tekintet nélkül. Az új kihívásokra való reagáláshoz olyan szakemberekre van szükség, akik a tudás és ismeret birtokában informálják, segítik, megtanítják a velük kapcsolatban álló személyeket az okos eszközök használatára. Mivel a közművelődésben dolgozó személyek lokális szinten kapcsolatot tartanak a lakossággal, a közösségi színteret használókkal, ezért adott a lehetőség, hogy őket vértezzük fel az új ismerettel és tudással, hogy az ő segítségükkel találjuk meg azt a megfelelő egyént, aki alkalmas a feladat ellátására.
Felismerve az új kihívás fontosságát Kuti Imréné a Nemzeti Művelődési Intézet Tolna Megyei Igazgatóságának vezetője, Dicső László Alsómocsoládi polgármester és Kárpáti Árpád a Nemzeti Művelődési Intézet Kiemelt programok Igazgatóságának vezetője mertek nagyot álmodni. Tolna, Somogy, Baranya megye öt-öt településének bevonásával mintaprojektet dolgoznak ki, melynek sikeres megvalósulása esetén a program adaptálható lesz az egész ország területére. Nagyon izgalmas feladat, aminek kezdő lépései 2019. január 9-én, Alsómocsoládon elkezdődtek, és havi rendszerességgel 11 alkalommal folytatódnak a Dél-Dunántúlon. A problémát felismerve sok-sok kérdésre keresték a válaszokat a műhelymunka résztvevői. Minek hívják azt a személyt, akit alkalmassá tesznek a feladat ellátására? Digitális multiplikátor, vagy valami értelmezhetőbb? Milyen kompetenciákkal kell rendelkeznie? Milyen szinten, milyen feladatokat kell neki elvégezni? A digitális, virtuális eszköztárat, mire és hogyan lehet, illik és kell használni? Hogyan történjen az okos eszközök bevonása a kulturális alapú gazdaságfejlesztésbe, illetve a településmarketingbe? Ezeket az eszközöket hogyan lehet bevonni a közösségépítésbe?
Kaposváron a februári találkozó alkalmával további utakat jártak végig. Meghatározták a közösségi és digitális kompetenciákat, és a közvetítő személy jellemzőit.
Az intenzív műhelymunka befejező összegzésében egy-egy téma vezetője ismertette a felvetésekre adott válaszokat, mely egyben meghatározta a további munka folytatását, melynek helyszíne márciusban Kajdacson lesz.

Tóth Györgyi

METSZÉSPONT-Művelődő közözösségek az Alföldön EFOP-3.7.3-16-2017-00149

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg.