„Metszéspont” Kiskörén

Megyei irodák / Nemzeti Művelődési Intézet Heves Megyei Igazgatóság

2018. augusztus 30-án a Kiskörei Művelődési Ház épületében került sor a „Művelődő közösségek Észak-Magyarországon — EFOP-3.7.3-16-2017-00148” projekt keretén belül, a Metszéspont műhelymunka negyedik alkalmára.

A nap fő témája az 1997. évi CXL. törvény közművelődési rendelkezéseinek 76. § (3). bekezdésének c) pontjában megfogalmazott, az egész életen át történő tanulás feltételeinek biztosítását előíró rendelkezés volt.

Vágvölgyi Gusztáv, a műhelymunka facilitátora a Magyar Közlöny 2018. évi 107. lapszámában megjelentetett 20/2018. (VII. 9.) EMMI rendelete a közművelődési alapszolgáltatások, valamint a közművelődési intézmények és a közösségi színterek követelményeiről szóló rendelet 6./7.§ (1) bekezdés c) pontjában megfogalmazott szakmai feladattal kapcsolatos témában nyitotta meg a foglalkozást, mely műhely az életminőséget javító és mindennapi életvezetésre fejlesztően ható tanulási lehetőségeket szervez, támogatja azok megvalósulását.

E gondolat mentén, kétfős csoportokban két kérdésre kellett választ adniuk:

  1. Te mit tanultál, és mit szeretnél még tanulni?
  2. Mit tanulhatnának az emberek a településükön, hogy javuljon az életminőség?

20 perc elteltével, közösen beszélték meg a csoportokban elhangzottakat. Az életminőség javulásához kapcsolódó kérdéshez a következő képzések merültek fel: gazdálkodás (bogyótermesztés, szőlészet), digitális kompetenciák javítása, drogprevenció, családi életre felkészítő tanfolyam.

„Egy ilyen beszélgetés sok gondolatot ébreszt az emberben. Ezen a téren van még mit fejlődni, hol és mit lehet javítani, itt lehetőségünk van egymástól ötleteket cserélni” ‒ fogalmazta meg gondolatait Tompa Z. Mihály, a hatvani VOKE Liszt Ferenc Művelődési Ház vezetője.

Baloghné Szilágyi Tünde, a kiskörei Művelődési Ház vezetője bemutatta a települést, és az intézményt, beszélt a helyi civil szervezetekről és szerveződésekről. Emellett még említést tett a Kiskörei Vásárhelyi Pál Egyesülettel közös együttműködésben megvalósuló népfőiskolai tevékenységről. 2017-ben az NMI Művelődési Intézet Heves Megyei Irodája kereste meg Tündét a népfőiskolává válás lehetőségével. Azóta már a projekt keretén belül készült egy kiadványuk a helyi értéktárról, és egy hároméves ütemterv, hogy milyen tevékenységek, mérföldkövek mentén fognak haladni.

Az egyik ilyen maga a Tisza-part közelsége, ami már önmagában kínálja annak lehetőségét, hogy egy teljes előadássorozatot építsenek rá, ami lehetővé teszi a vízi világ és a part menti öntésterület flórájának és faunájának megismertetését. Emellett a vályogvetés és a gyógynövénytermesztés visszatanítása, tanítása a fő irányvonal. Ma már a településen a különböző rendezvényeken tudatosítják a város lakosságában és az odalátogatókban a népfőiskola tevékenységi köreit, és megkérdezik őket, hogy mire van vagy lenne még igényük a jövőben.

Dr. Kelemen Éva, az NMI Művelődési Intézet Heves Megyei Irodájának módszertani referense a Kiskörei Népfőiskola fejlesztésében mind a mai napig aktívan részt vesz, melynek keretében a településen elindította vályogvető projektjét, ahol visszatanítják ezt a régi, hagyományos mesterséget.

A résztvevők az előadást követve egy terepbejáráson vehettek részt a Tisza-tó mentén. Közösen meglátogatták a Kiskörei Vízerőművet és a mellette található, 2014 októberében átadott hallépcsőrendszert. 37 darab 20 cm-es vízlépcső követi egymást, helyenként halátjáróval, mely a halak mozgását segíti az al- és felvízeken. Ez az építmény nem csupán a halak biztonságos átjárását biztosítja, hanem, egyes halfajok fennmaradását is. (forrás: https://kiskore.hu/latogatoinknak/helyi-ertektar/epitett-ertek/252-hallepcso)

A Metszéspont műhelymunka 5. alkalmával az 1997. évi CXL. törvény közművelődési rendelkezéseinek 76. § (3). bekezdésének d) a hagyományos közösségi kulturális értékek átörökítése feltételeinek biztosításáról lesz szó.

Kun Zsófia

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg.