40 éve él az ikervári művelődési ház

Megyei irodák / Nemzeti Művelődési Intézet Vas Megyei Igazgatóság

1979-ben vették birtokba az ikerváriak művelődési házukat, amely azóta is a helyi és térségi közművelődés szolgálatában áll, fejlődik, szépül és közösségei által él.

Az Ikervári Batthyány Lajos Művelődési Ház és Könyvtár átadásának 40. évfordulóját ünneplőket szólította meg Éles Krisztina, a Nemzeti Művelődési Intézet Vas Megyei Igazgatóságának vezetője azzal, hogy köszöntő helyett köszönetet mondott mindazoknak, akik a község közművelődési intézményét életben tartják, vagyis azoknak a formális és informális közösségeknek, akik a hét minden napján egymásnak adják a kilincset.

Önmagában már az is lenyűgöző, hogy a megyeszékhely és az idegenforgalmi központ Sárvár között található falu képes közművelődési intézményt fenntartani. A döntéshozókban 40 éve töretlen az akarat az alulról jövő kezdeményezések felkarolása, a kisközösségek támogatása iránt.

A 35 éve foglalkoztatott közművelődési szakember legfőbb feladataként azt határozták meg, hogy a helyiek helyben találják meg a feltöltődés lehetőségeit, hogy erősítse az intézmény által szervezett programokkal a helyi identitást, mozdítsa elő az ikervári értékeken alapuló, helyi közösségek által elfogadott és felkarolt terveket, amelyek a község fejlődését segítik.

Az egyik legfelemelőbb pillanata volt az ünnepségnek, amikor Fehér Ferenc polgármester emlékplakettel jutalmazta meg Pásti József intézményvezetőt; a másik pedig, annak a sok-sok közösségnek a név szerinti említése, akik birtokolják, éltetik, gazdagítják a házat jókedvükkel, céljaikkal, energiáikkal, tettrekészségükkel.

S végül minden jelenlévő boldogan dalolta együtt Szarka Tamás Tulipán című verséből:

Az orcám tulipán, feléd mutatnám,

a levele de színesen, tekeredik a

szívemen.

Az egész világot rögtön odaadnám,

ha a csúfot is széppé vigasztalhatnám.

Éles Krisztina

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg.