A felnőttképzés új perspektívái: andragógusok szimpóziuma Pécsett

Megyei irodák / Nemzeti Művelődési Intézet Baranya Megyei Igazgatóság

Az andragógia vonzásában: a felnőttek tanulását és tanítását érintő jelenségekről címmel rendezett műhelykonferenciát a Pécsi Tudományegyetem Humán Fejlesztési és Művelődéstudományi Intézete az UNESCO által meghirdetett Felnőtt tanulók hete alkalmából 2018. október 9-én, a PTE Szántó Kovács János úti kampuszán.

A szemünk előtt kibontakozó digitális forradalom átalakítja az emberi gondolkodást: nemcsak a műveltség tartalma, hanem maga a tudás fogalma is változóban van. A világ folyamatos átalakulása állandó alkalmazkodást, a képességek folyamatos fejlesztését követeli, melynek következtében a felnőttkori tanulás kulcsszerepet kap. E jelenségek különböző hazai és nemzetközi aspektusait vizsgálták a Magyar Pedagógiai Társaság 2018-as Felnőttképzési Roadshow-jának keretében, Dr. Németh Balázs egyetemi docens szervezésében sorra kerülő pécsi szimpózium résztvevői.

A szakmai esemény rangját jelzi, hogy a PTE két érintett kara a legmagasabb szinten képviseltette magát Prof. Dr. Bereczkei Tamás, a Bölcsészettudományi Kar, valamint Prof. Dr. Szécsi Gábor, a Kultúratudományi, Pedagógusképző és Vidékfejlesztési Kar dékánjai személyében. A rendezvénynek otthont adó intézet vezetője, Dr. Huszár Zoltán köszöntötte a résztvevőket, röviden összefoglalva az andragógusképzés lehetőségeit a PTE-n, mielőtt átadta a szót a konferencia előadóinak.

Szécsi Gábor szerint a 20. századi hírközlési eszközök (televízió, rádió) által létrehozott másodlagos nyelvi kultúra, valamint a kép és nyelv kölcsönhatására alapozó új digitális médiumok megjelenése olyan „kettős harapófogóként” működik, amely alapjaiban változtatja meg nyelvi kultúránkat, mély nyomokat hagyva az önmagunkról és világukról való ismereteinken. Ehhez kapcsolódott Dr. Kocsis Mihály címzetes egyetemi tanár megjegyzése is, mely szerint a változó körülmények a felnőttoktatás alapjainak újratermelődését eredményezik. Mindezek következtében előbb-utóbb szükség lesz az andragógia tudományterületének hazai újraértékelésére is – amint a professzor fogalmazott.

Más előadók a felnőttoktató szakma sajátosságait elemezték: Cserné Dr. Adermann Gizella címzetes egyetemi tanár a felnőttoktatásnak a pedagógiától eltérő vonásairól beszélt. Ilyen a szakoktatás különböző tudományterületeket átfogó jellege, vagy az olyan sajátos helyzetű csoportok képzése, mint a közfoglalkoztatottak, illetve a büntetésvégrehajtási intézmények lakói. A professzor asszony szerint e sajátosságok együttesen jelentős kihívást intéznek a szakmai művelőihez. Dr. Bajusz Klára a felnőttoktatás egy sajátos területe, az idősoktatás helyzetét mutatta be, sikeres gyakorlati példával illusztrálva előadását. A PTE-n évek óta, több mint 700 taggal működő Pécsi Szenior Akadémia kéthetente tartja előadásait a zsúfolásig megtelt egyetemi aulában. A szintén szenior korú előadók által megtartott félévenkénti hét prezentációt különböző csoportok (kiránduló, bridzs) működése egészíti ki. Az akadémiát szervező oktató elmondása szerint a közösséghez tartozás lényeges változásokat hozott a résztvevők életében, ennek legfontosabb aspektusait – saját bevallásuk szerint – a világra való nyitottság, a kommunikációs készség javulása, egyfajta életcél és rendszeresség kialakulása jelenti, melyek összességükben a szeniorok javuló életminőségét eredményezték.

Az információs társadalom változásai a közművelődési intézményeket is jelentős kihívás elé állítják. Az erre adott válaszokat igyekezett röviden összefoglalni Dr. Koltai Zsuzsa, a PTE adjunktusa, aki a múzeumok változó szerepét állította előadása középpontjába. A terület megújulásának kulcsszavai az interaktivitás, a társadalom érzékenyítése, az integráció erősítése, valamint a saját interpretációk elősegítése az egyirányú információközlés helyett.

Záróelőadásában Németh Balázs a felnőttoktatói szakma kialakulásának állomásait vette számba a kezdetektől az EU és az UNESCO legutóbbi ajánlásaiig; majd a pécsi andragógia mesterszak felépítéséről és a hazai képzés nemzetközi hátteréről beszélt.

A szimpóziumon elhangzottak továbbgondolására az Európai Felnőttképzési Szövetség tanácskozásán lesz mód, melyre 2019-ben Pécsett kerül sor.

Németh Ákos

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg.