A forrásteremtés módszereivel ismerkedtek borsodi kistelepülések szakemberei

Megyei irodák / Nemzeti Művelődési Intézet Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Igazgatóság

A Művelődő közösségek Észak-Magyarországon EFOP-3.7.3.-16-2017-00148 pályázat részeként megtartották az első forrásteremtő műhelyfoglalkozást.

Borsod-Abaúj-Zemplén megye különböző területein lévő 15 hátrányos helyzetű kistelepülés közművelődési intézményéből, közösségi színteréből érkeztek érdeklődők, arra a műhelymunka-sorozatra, amely egy éven át új elméleti és gyakorlati ismeretanyagokkal segíti megismerni a forrásteremtés, hasznosságát, a benne rejlő lehetőségeket.  A humánerőforrás, valamint az anyagi javak hiánya miatt sok esetben nincs mód pályázatíró cégek bevonására, ezért a szervezési, pénzszerzési, marketing és pályázatíró feladatokat a közművelődési szakember egy személyben látja el. Ebben kívánnak segíteni a megyei igazgatóság dolgozói.

Az első foglalkozáson rövid ismerkedést, bemutatkozást követően Tóth Csaba megyei igazgató köszöntötte a megjelent szakmai kollégákat, majd röviden bemutatta a Művelődési Intézet Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Igazgatóságának szakmai tevékenységét, mindennapi működését, szervezeti felépítését, stratégiáját valamint a módszertani segítségnyújtás lehetőségeit és formáit. Ismertette a megyében zajló közművelődési folyamatokat, helyi sajátosságokat,  a 2019-es évre tervezett fejlesztő programokat.

Konczné Tegzes Erika módszertani referens beszélt a módosított 1997. évi CXL. törvényről és a 20/2018. (VII.9.) EMMI rendeletről, képzési lehetőségekről, ismertette a műhelysorozat további célját, tematikáját.

 

Mátyás Edina módszertani referens protokoll ismereteket tartott „Nemzeti ünnepek, zászlóetikett, kitüntetések átadása” témakörben. A műhelymunka-sorozat célja, hogy az elméleti tudás megszerzése mellett nagy hangsúlyt fektetnek a gyakorlati elemekre, interaktív játékos formára, egymás munkájának megismerésére. A nap zárásaként a helyi közösségek protokoll szokásainak kialakulásáról, azokra jellemző attitűdökről beszélgettek, majd egy fiktív település nemzeti ünnepének előkészítését, szervezését és lebonyolítását végezték az interaktív kiscsoportos műhelymunkán.

A következő foglakozások témái:

  • Forrásteremtés és pályázatírás
  • Projektmenedzsment
  • Gazdasági-pénzügyi alapismeretek
  • Kommunikáció és marketing

A későbbiekben szerepel egy Nemzeti Kulturális Alap pályázat közös megírása, egy közművelődési intézmény költségvetésének elkészítése, interaktív kommunikációs gyakorlatok alkalmazása a közösségi művelődés területén, aktuális pályázati lehetőségek ismertetése – különös hangsúlyt fektetve a Magyar Falu programra. A műhelyfoglalkozáson résztvevők széles körű szakmai tudást kapnak, hogy a közösségépítés során felmerülő számos kihívásnak még inkább eleget tudjanak tenni a mindennapok elvárásainak megfelelően.

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg.