A jövő közművelődési szakembereinek OKJ-s képzése Zalában

Megyei irodák / Nemzeti Művelődési Intézet Zala Megyei Igazgatóság

A Nemzeti Művelődési Intézet küldetésként jelölte meg többek között a szakmai utánpótlás biztosítását, melynek érdekében az Emberi Erőforrások Minisztériuma által támogatott képzéseket kínál a közművelődési pályán dolgozók számára. Az 1997. évi CXL. törvény jogszabályi változásait követően hosszú távú cél, hogy minden településen legyen legalább egy fő közművelődési végzettségű szakember. E tények ismeretében vette kezdetét 2019. július 22-én a Közművelődési és közönségkapcsolati szakember OKJ-s képzés a Zala megyei igazgatóságon.

A 258 települést magába foglaló megye számos pontján hiány mutatkozik olyan kollégák iránt, akik szakmai ismeretek birtokában képesek felvállalni egy-egy helyi közösség építését, művelődési folyamatának szervezését és bonyolítását. A 27 fővel útjára indult, érettségire épülő képzés első napjának középpontjában a közösség- és kapcsolatépítés állt, hatékony kommunikációt, motivációt alkalmazva, kellően felkészülve a jövő kihívásaira. A megye térképén minden hallgató megjelölte annak a településnek a helyét – az ottani kulturális élet jellemzését feltáró mondatok kíséretében, – ahol munkáját végezni fogja.

Matyasovszky Margit megyei igazgató vezetésével az igazgatóság munkatársai, szemléletes módon ismertették a résztvevőkkel a Nemzeti Művelődési Intézet országos és helyi tevékenységét.

A közművelődési szakemberek által felvázolt projektek érintették a közösségteremtést, az élethosszig tartó tanulást, a hagyományok átörökítését, a kulturális alapú gazdaságfejlesztést és értékgyűjtést, valamint az elfeledett szakmák újratanulását. A számos új ismeret közvetítését jelentő órákat egyéni és csoportos, kreatív feladatok végzése tette élvezetesebbé, amelyek során a jövő szakemberei képet kaptak egymás érdeklődési köréről, terveikről, valamint a 900 órás szakmai ismeretszerzéstől várt reményeikről.

Az értékfeltáró kérdőív kitöltésével felszínre kerültek az érintett falvakban fellelhető lehetőségek, rámutatva a következő évek e téren jelentkező közösségformáló feladataira.

A második képzési nap témáját a digitális kompetenciafejlesztés képezte, amelynek rejtelmeibe Jáger Dávid Tamás, a Komárom-Esztergom megyei igazgatóság módszertani referense vezette be a hallgatókat, e területen új vagy már meglévő ismereteik bővítését szolgálva, egyéni és közös feladatmegoldásokra sarkalva.

A záró percekben a résztvevők egy-egy szóval jellemezték jelenlegi tanulmányaikkal kapcsolatos gondolataikat, melyek az együttes munkának köszönhetően végül egy virtuális szófelhőben mutatkoztak meg.

A Kulturális értékek és hagyományok című modul keretén belül dr. Horváth Zsolt értékfeltárásról, terepmunkáról, annak feldolgozásáról, a hungarikumokról, értékgyűjtésről, közösségi értékekről és a fiatal korosztály mozgósításának fontosságáról szóló, diákkal gazdagított előadása lelkesedést, a téma iránt intenzív érdeklődést váltott ki a hallgatók körében. A szakember felé számos kérdés hangzott el a települési értékfeltárással kapcsolatosan.

Az öt modulos, tíz hónapot felölelő közművelődési képzés soron következő állomása a Helyi társadalom- és kultúraismeret témaköre lesz.

Török Irén
Fotó: Farkas Ildikó, Matyasovszky Margit, Török Irén

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg.