A Közművelődés Napja

Megyei irodák / Nemzeti Művelődési Intézet Hajdú-Bihar Megyei Igazgatóság

A Közművelődés napját idén 2019. szeptember 19-én, Hajdúböszörményben rendezte meg a Népművelők Hajdú-Bihar Megyei Egyesülete. A rangos szakmai esemény témája a kulturális alapú vidékfejlesztés volt. A rendezvényen részt vettek a megyei igazgatóság munkatársai is. A szakmai napról a Népművelők Hajdú-Bihar Megyei Egyesületének elnöke számolt be:

„Mivel megyei egyesület vagyunk és látjuk, hogy a megyei települések művelődési házai és egyéb kulturális intézményei milyen magas színvonalon teljesítenek, úgy gondoltuk, érdemes megkérdezni a titkot.” A beszélgetést Cs. Tóth János művészeti író, egyesületünk elnökségi tagja vezette. Két meghatározó település polgármesterét kértük fel előadónak: Kiss Attilát, Hajdúböszörmény és Szólláth Tibor Hajdúnánás polgármesterét. Két kiváló előadást hallhattunk.

Először Szólláth Tibor polgármester mondta el településük fejlődésének állomásait és kitért a kulturális élet sokszínűségére is. Ecsetelte, hogy olyan szakkörök és csoportok indultak el a városban, melyeknek nem voltak eddig hagyományai (pl. néptánc), vagy olyan régi, lassan feledésbe merülő népi kismesterséget élesztettek újjá, mint a szalmafonás. Az önkormányzat komoly erőforrásokkal támogatja a jó elképzeléseket.

A másodikként előadó Kiss Attila polgármester szintén elmesélte a fejlődés lépéseit a településen, és kitért a kulturális események gazdasági hasznára is. Ilyenkor látjuk, hogy a közművelődési szakemberek által rendezett események milyen komoly hatással vannak a települések turisztikai és gazdasági életére. Gondolunk itt a szálláshely kihasználtságára, a vendéglátó egységek, fürdők és egyéb városi helyek fokozottabb látogatottságára. Hajdúböszörményben is komoly összegekkel támogatják a kultúrát, polgármester úr elmondta, hogy a kultúrára fordított összeg az éves költségvetés 8,2 százaléka. Igen komoly szám! Jó volt hallani, hogy a helyi sajátosságokra építve, közben pedig a XXI. század kihívásainak (Okos-pad) is megfelelve vezetik településüket.

A jelenlévők, akik nem csak Hajdú-Bihar Megyéből érkeztek, az előadásokat követően elégedetten távoztak. 2020-ra a rendezvény Hajdúnánásra kapott meghívást.”

Kardos Ilona

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg.