A közművelődési asszisztensek jó gyakorlatai

Megyei irodák / Nemzeti Művelődési Intézet Pest Megyei Igazgatóság

A Közművelődési Foglalkoztatási és Képzési Program keretében közművelődési asszisztens munkakörben dolgozók a képzési alkalmak mellett kéthetente egyszer módszertani műhelynapon vesznek részt, melyet az adott megye módszertani munkatársai tartanak meg.

A Pest Megyei Igazgatóságon is elindultak az első foglalkozások februárban. Az első alkalmon a résztvevők gyakorlati oldalról is megismerkedhettek a közművelődési statisztikával és az adatszolgáltatással, a nap folyamán pedig a különböző tréning feladatok elvégzésével feltérképezhették egymás kompetenciáit, melyet későbbi munkájuk során alkalmazhatnak. A foglalkozáson a közművelődési asszisztensek beszámolhattak azokról az általuk elindított és végzett jó gyakorlatokról is, melyekből néhányat ez a cikk mutat be.

A jelenlévők közül a legtöbben a Facebook oldalak elindításával, átalakításával kezdték meg munkájukat a településeken. Számos példa van arra, hogy a közművelődési asszisztensek érdekes és változatos tartalmakkal töltik meg ezeket a felületeket, ilyenek többek között a tematikus, egy-egy hagyományhoz, a mindennapi élethez, gasztronómiához vagy éppen a természethez kapcsolódó videók megosztása. A kollégák a helyiek bevonásával több esetben is közzé tettek a falvak, települések régi életéről és egykori lakosairól képeket, ezzel is erősítve az identitástudatot. Az online felületek mellett sokan írtak cikkeket a helyi lapokba, tartották a kapcsolatot a lakossággal faliújságokon is, és többen már a személyes találkozásokra készülve előzetes igényfelmérést végeznek a lakosság körében ötletládák segítségével. Volt, aki egy üres irodából rendezett be egy könyvtárat a helyiek felajánlásai és saját hozzájárulása által.

Szóba került továbbá a települési értéktárak létrehozása is, melyre többen nyitottak, és terveikben szerepel a helyi értékek összegyűjtése és közzététele. Az értéktárak alakításáról a résztvevők a következő műhelyfoglalkozások egyikén kapnak majd útmutatást a megyei kollégák előadásában.

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg.