A Közösségszervező szak népszerűsítése Vas megyében

Megyei irodák / Nemzeti Művelődési Intézet Vas Megyei Igazgatóság

Az ELTE Savaria Egyetemi Központ 2019. január 24-én tartotta második nyílt napját. A Nemzeti Művelődési Intézet Vas Megyei Irodájának munkatársai vettek részt az eseményen és tájékoztatták a leendő hallgatókat.

A szombathelyi egyetem januári nyílt napján a felsőoktatási továbbtanulás pénzügyi oldaláról való tájékoztatáson túl, (állami ösztöndíjas képzések, költségtérítés, kollégium, átsorolás, stb.) speciális, már a szakokra közvetlenül felkészítő és kedvcsináló előadásokon is részt vehettek a továbbtanulni vágyók. Éles Krisztina irodavezető és Bognár Alexandra módszertani referens egy ilyen, szűkebb körű előadás keretében mutatták be a Művelődési Intézet Vas Megyei Irodájának munkáját és a közművelődési szakma szépségeit. A diákok, valamint szüleik szép számmal érkeztek informálódni. Sokak szemében már talán most megcsillant az érdeklődés őszinte tüze, amely később a hivatástudat tüzévé válhat.

A szervezők arra is lehetőséget biztosítottak, hogy a rendezvényen a Nemzeti Művelődési Intézet a közművelődési szakmát népszerűsítse. A Művelődési Intézet asztalán a közösségszervezés alapszakról tájékoztató dokumentumok, a Szín Közösségi Művelődés folyóirat, valamint más a Művelődési Intézet módszertani tevékenységét bemutató anyagok kaptak helyet. A nyílt napra érkezők kíváncsian fogadták a szóbeli tájékoztatást és szívesen vittek a kiadványokból.

Több éve már az év elején az iroda munkatársai felveszik a szombathelyi középiskolák vezetőségével a kapcsolatot a közösségszervezés alapszakról tartandó ismertető reményében és szórólapokat, illetve plakátokat visznek az intézményekbe. A Vas megyei középfokú oktatási intézmények nyitottak az együttműködés iránt, szívesen fogadják a tájékoztató anyagokat és előadásokat.

A közösségszervezés szak új és hiánypótló egyetemi alapszakként 2017 szeptemberétől indult el. A jelentkezők Szombathelyen mindhárom szakirányt (humánfejlesztő, ifjúsági közösségszervző, kulturális közösségszervező) választhatják. Az alapképzési szakon tanulók átfogó ismereteket kapnak a kultúra, a közművelődés, a felnőttoktatás és -képzés, az ifjúságszervezés, az ifjúságpolitika és a közösségfejlesztés területéről. Megismerik a szakmai intézmények működésének alapvető elveit, a szervezetek, intézmények jogi szabályozását. Képessé válnak ezen intézmények működtetésére, gazdálkodásának és menedzsmentjének ellátására, kulturális, ifjúsági, humánfejlesztési célú pályázatok írására és projektek menedzselésére.

Mindezeken túl a legfontosabb azonban, hogy szeressék a szakmát. Éles Krisztina és Bognár Alexandra előadásában a szakmaiságon túl ezért is kapott fontos szerepet a személyes hangvétel, hivatástudat, sikerélmények és a szakma szépségeinek meg- és bemutatása az érdeklődők számára.

Bognár Alexandra

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg.