A kulturális alapellátás kiterjesztése – Közművelődési szakmai nap Veszprém megyében

Megyei irodák / Nemzeti Művelődési Intézet Veszprém Megyei Igazgatóság

Veszprémben ebben az évben már második alkalommal adott otthont az Agora Veszprém Városi Művelődési Központ a közművelődéssel foglalkozó szakemberek, önkormányzatok, intézmények számára szervezett szakmai napnak. Az esemény aktualitását azok a jogszabályi változások adták, melyek a következő évtizedek közösségi művelődését meghatározzák. A módosult CXL. törvény minden települési önkormányzat számára kötelezővé teszi a közösségi színtér fenntartását, közművelődési szakember alkalmazását és közművelődési alapszolgáltatások biztosítását. Veszprém megyében nagy előrelépést jelenthet ez a módosítás, hiszen az aprófalvas térség legtöbb kistelepülésén jelenleg nincs szakember.

A téma jelentőségéhez méltóan, szép számban vettek részt a kollégák a szakmai napon a megye minden térségéből, közel 100 fő regisztrált a rendezvényre. Porga Gyula, Veszprém polgármestere köszöntötte a megjelenteket, aki beszélt az önkormányzat kultúratámogató tevékenységéről, a város sokszínű közművelődési kínálatáról, és a szakemberek meghatározó szerepéről.

Ezt követően Halmai-Nagy Róbert, az EMMI Kultúráért Felelős Államtitkárság Közösségi Művelődési és Művészeti Tevékenységek Osztályának vezetője részletesen ismertette a szaktörvény változásait, kihangsúlyozva mindazokat a teendőket, melyeket a települési önkormányzatoknak és az intézményeknek el kell végezniük. Arra is utalt, hogy minden segítséget megadnak a feladatellátók részére a Művelődési Intézet területi szakmai szolgáltatásain keresztül, vagy akár közvetlenül.

Ezt követően B. Hegedűs Katalin, a Művelődési Intézet Társadalmi Kapcsolatok Igazgatóságának vezetője beszélt mindazokról a szolgáltatásokról, melyeket a Művelődési Intézet nyújt annak érdekében, hogy a közösségi művelődés szervezetei, intézményei a jogszabályoknak megfelelően és a szakmai elvárásoknak is eleget téve végezzék tevékenységüket. Igazgatóságvezető asszony nagy hangsúlyt fektetett a szakemberképzésre, amely többlépcsős fejlesztést tesz lehetővé: a középfokú végzettségtől a felsőoktatásig minden kollégának kínál a jövőben képzéseket.

Végül Bánkutiné Mihalcsik Márta, a Veszprém megyei iroda módszertani referense ismertette a megyei sajátosságokat és az iroda által végzett módszertani fejlesztő programokat. A szakmai nap végén az előadók az írásban és helyszínen feltett kérdésekre válaszoltak.

Baloghné Uracs Marianna

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg.