A magyar kultúra napja Álmosdon

Megyei irodák / Nemzeti Művelődési Intézet Hajdú-Bihar Megyei Igazgatóság

Hagyományaihoz híven, a magyar kultúra napja alkalmából, idén is Álmosdon rendezett koszorúzási ünnepséget a megyei iroda a Népművelők Hajdú-Bihar Megyei Egyesületével és a település önkormányzatával közösen.

Szép számú ünneplő közönség gyűlt össze 2019. január 23-án az ország egyetlen, eredeti állapotában megőrzött Kölcsey-kúriájánál, hogy lerója kegyeletét. Az agyagtéglából épült nádfedeles ház adott otthont az egykor a népes Kölcsey családnak, innen indult a későbbi költő tanulni a Debreceni Református Kollégiumba és ide tért vissza, hogy a gazdaságot fenntartsa. Az Álmosdon töltött évek alatt érett igazán költővé. Az irodalmi kegyhely ma közösségi térként és múzeumként is szolgál.

Az ünnepséget Tóth Sándor, Álmosd polgármestere nyitotta meg, majd Nagy Sándor nyugalmazott pedagógus mondott ünnepi köszöntőt, amelyben az épület és a hajdan benne lakó Kölcsey család történetéről beszélt. Idén nemcsak a Hajdú-Bihar megyei közművelődési szakemberek és a különböző megyei szervezetek képviselői helyeztek el koszorút az emlékház falára, de részt vettek az ünnepségen a Nemzeti Művelődési Intézet fővárosi, illetve a szomszédos megyékből – Borsodból és Szabolcsból – érkezett munkatársai is. Az érdeklődők megtekinthették az emlékházat, ahol értékes ereklyék, levelek, könyvek, bútorok és festmények találhatók.

A szakmai eszmecserével, beszélgetéssel eltöltött közös ünnep megkoronázásaként a jelenlévők részt vettek a református templom parókiáján rendezett kiállítás megnyitóján. A helyi asszonyok hímzéseiből – kötényekből, zsebkendőkből és jegykendőkből – rendezett tárlatot a Hajdú-Bihar Megyei Népművészeti Egyesület elnöke, Hubert Erzsébet etnográfus nyitotta meg, méltatva a közösséget s annak hagyományőrző, alkotó tevékenységét.

Simor Katalin  

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg.