A magyar kultúra napja Baranya megyében

Megyei irodák / Nemzeti Művelődési Intézet Baranya Megyei Igazgatóság

Január 22-én Pécsváradon tartotta megyei ünnepségét a Pécs-Baranyai Kulturális Szövetség, a Határon Túli Magyarságért Alapítvány és a Fülep Lajos Művelődési Központ. Elsőként Zádori János, Pécsvárad polgármestere köszöntötte a vendégeket. Majd Dr. Zeller Gyula, a Pécs-Baranyai Kulturális Szövetség elnöke beszélt.

A Pécsváradi Szivárvány Német Nemzetiségi Óvoda és Bölcsőde nagycsoportosai Bartos Erika kortárs írónő verseit adták elő. A lelkes kis verselők üde színfoltjai voltak a műsornak.


Dr. Zeller Gyula

Ezután következett a Pécs-Baranyai Kulturális Szövetség Nívódíjainak átadása. Közösségi művelődési kategóriában a Pécsváradi Várbaráti Kör Egyesület kapott Nívódíjat. Az egyesület méltatásában elhangzott, hogy a 37 évvel ezelőtt alakult Várbaráti Kör azért alakult meg, hogy a város kulturális és természeti örökségét ápolja, közismertté tegye, a lakosok közösségi tevékenységét aktivizálja. A díjat dr. Bíró Ferenc, az egyesület elnöke vette át.

A következő Nívódíjat művészeti tevékenységéért a Pécsi Művészetbarátok Klubjának ítélte oda a Pécs-Baranyai Kulturális Szövetség. Részben amatőr alkotó művészek, részben a művészetek iránt érdeklődők alkotják a csoportot, amely 2005-ben alakult. Programjaik tükrözik érdeklődési körük kettős voltát. A klub rendszeresen tart művészeti előadásokat vetítéssel, ahol meghívott előadók, avagy a tagok osztják meg tudásukat, tapasztalatukat, élményeiket az érdeklődő hallgatósággal. Évenként 4-5 alkalommal csoportos kiállításokat szerveznek, valamint tagjaik 8-10 alkalommal önállóan is bemutatkoznak Pécsett és Baranya megye több településén. A díjat a klub jelenlegi vezetője Stirling Zsolt közösen vette át a korábbi vezetővel dr. Sikó Ágnessel.

A Nívódíjak átadása után a Pécs-Baranyai Kulturális Szövetség elismerő oklevelet adományozott Dr. Dévényi Sándor részére 70. születésnapja alkalmából, több évtizedes építészeti, alkotó és kultúraközvetítő tevékenységéért.

Elismerő oklevelet kapott Szentkereszti István, fafaragó, népi iparművész 75. születésnapja alkalmából, több évtizedes magas színvonalú alkotó tevékenységéért.

A díjátadások sorát a pécsváradi Kodolányi János Német Nemzetiségi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola fiataljainak zenekari produkciója színesítette.

Ezután a Pécs-Baranyai Kulturális Szövetség és a Határokon Túli Magyarságért Alapítvány közös elismerő oklevelet adományozott Dr. Végh József részére 80. születésnapja alkalmából, több évtizedes kultúraközvetítő és közösségszervező tevékenységéért.

A Határokon Túli Magyarságért Alapítvány Kuratóriuma Elismerő oklevelet adományozott Romfeld Ákos, Erdélyből származó, AFIAP fotóművész részére 80. születésnapja alkalmából.

A Határokon Túli Magyarságért Alapítvány Elismerő oklevelet adományozott Dr. Görcsös Judit részére 70. születésnapja alkalmából, kultúraközvetítő és közösségszervező munkájáért, többéves elkötelezett alapítványi titkári tevékenységéért, önzetlen segítségéért.

A Magyar Népművelők Egyesülete Baranya Megyei Szervezete minden évben a magyar kultúra napján ؘ– a baranyai kultúra jeles személyiségéről elnevezett – Lemle Géza-díjjal ismeri el tagjai kiemelkedő közművelődési, közösségszervezői, az egyesületben végzett aktív tevékenységét. A díjat évenként egy fő kaphatja meg. Az egyesület elnöksége 2018-ban a Lemle Géza-díjat Bognár Gyöngyvérnek a Pécsváradi Fülep Lajos Művelődési és Sportközpont igazgatójának, az egyesület tagjának ítélte oda.

Az utolsó elismerő oklevelet Dr. Szabó Szabolcsnak adta át a Pécs-Baranyai Kulturális Szövetség 70. születésnapja alkalmából több évtizedes magas színvonalú, zenepedagógiai, kultúraközvetítő és karnagyi tevékenységéért. Végül a díjazottak és az ünneplő közönség átvonult a színházterem előtti kiállító térbe, ahol a friss Nívódíjas Pécsi Művészetbarátok Klub tagjainak kiállítását tekintették meg.

Nemes Krisztina

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg.