A Metszéspont szakmai műhely sikere Vas megyében

Megyei irodák / Nemzeti Művelődési Intézet Vas Megyei Igazgatóság

Az NMI Művelődési Intézet Nonprofit Közhasznú Kft. 2018. május 31-én indította el Metszéspont című műhelyfoglalkozását, ami egy éven keresztül, havi egy alkalommal a Művelődő közösségek Nyugat-Magyarországon EFOP-3.7.3-16-2017-00150 számú projekt keretében valósult meg.

A Vas megyében megvalósult közművelődési szakmai műhelyeket az igények részletes felmérése, a széleskörű szakmai tudásátadás, a folytonos kérdezés és aktivitás, a párbeszédre való ösztönzés és az aktuális problémákra, feladatokra való gyors reagálás jellemezte.

A közösségek megerősítése, a közművelődési szakma jelentőségének középpontba helyezése volt az a a közös metszéspont, amely egyaránt kíváncsivá és az egyes találkozók után hazatérve tevékennyé tette a polgármestereket, közművelődési szakembereket, közművelődési szakemberképzésre járó, vagy oda beiratkozott hallgatókat, gyakornokokat, formális és informális közösségek képviselőit.

Kilenc alkalommal a Vépi Művelődési Ház és Könyvtár, egy alkalommal a Megyeháza díszterme adott otthont a műhelynek, látóút keretében pedig Győr-Moson-Sopron, illetve Vas megyében ismertek meg jó gyakorlatokat a résztvevők.

A Művelődő közösségek Nyugat-Magyarországon – EFOP–3.7.3.-16-2017-00150 projekt keretében megvalósuló Metszéspont című közművelődési szakmai műhely legfőbb eredménye a hálózatosodás kialakulása volt a műhely állandó és alkalmanként csatlakozó tagjai között.

A Művelődési Intézet Vas Megyei Igazgatóságának munkatársai és Hutflesz Mihály közművelődési szakember foglalkozásvezető hónapról hónapra előre tájékozódtak az aktuális közösségeket érintő hírekről, feladatokról, határidőkről, és az előre eltervezett tematika mellett mindig fordítottak időt ezek megvitatására. A műhelyfoglalkozások egy részében mindig teremtettek lehetőséget az egyes műhelytagok bemutatkozására és természetesen a csoportmunkára is.

A látóutak felépítése is igazodott a résztvevők igényeihez, hiszen kérésüknek megfelelően civil szervezetek, közművelődési és társintézmények, valamint önkormányzatok tevékenységét is megismerhették. Hasznos tudásra és kapcsolatokra tettek szert.

A programban hátrányos helyzetű településekről érkező döntéshozók, városi intézmények képviselői, nyugdíjas civil szervezetek vezetői éppúgy részt vettek, mint a közművelődés területén állást keresők. 20 fő állandó résztvevője volt a műhelynek, akikhez minden egyes alkalommal többen csatlakoztak, így összesen 97 fő vett részt a programban Vas megye minden szegletéből. Vép városa vált a műhely bázisává, mivel példaértékű közösségi kezdeményezéseivel mintául szolgálhat mások számára.

Az elmúlt egy év alatt rengeteg ötlet, kérés és vállalás született, amelyek alapot teremtenek a folytatáshoz. A Művelődési Intézet Vas megyei munkatársai ezután is minden hónapban szakmai kerekasztal-beszélgetésekre hívják az érdeklődőket, amelyeket változó helyszíneken tartanak majd, járásról járásra megszólítva a feladatellátókat és az értékteremtő közösségeket, mindannyiukat tervezésre, együttgondolkodásra, cselekvésre motiválva.

Éles Krisztina

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg.