A népi gyógymódok és gyógynövények szerepe a közösségépítésben

Megyei irodák / Nemzeti Művelődési Intézet Zala Megyei Igazgatóság

2019. május 8-án, Kustánszeg településen indult útjára a Nemzeti Művelődési Intézet Zala Megyei Igazgatósága által szervezett élethosszig tartó tanulás, népi gyógymódok projekt. A Művelődési Intézet fő céljai közé tartozik a helyi közösségek, a tudatos érték és a közösségalapú társadalom, valamint a gazdaságfejlesztés megerősítése.

Az első alkalommal hívták meg Török Károlyné Miszori Mariannát, a Nemzeti Művelődési Intézet Szakmai Mintaprogram Központjának vezetőjét, hogy előadóként vegyen részt az élethosszig tartó tanulást megcélzó esemény elindításában. A zalai kötődésű előadót sokan várták a faluház nagytermében. Bécsi Tiborné polgármester asszony köszöntője után a Szakmai Mintaprogram Központ vezetőjének az előadása következett, melynek címe „Elfeledett szakmák? – A gyógynövények közösségi ereje”.

 

Az előadás címe is tükrözi, hogy a településeken már-már feledésbe merülnek azok a régi kismesterségek, melyek egykor a közösségek meghatározó pilléreit jelentették. Ki ne ismerte volna a faluban a füves embert, a kádárt, a cipészt vagy a szatócsot? Műhelyeikben nem egyszer találkoztak a falu lakói, itt beszélgettek, vagy tanácsot kértek egymástól, ily módon szállt szájról szájra a tudás, az információ, a hagyomány.
Török Károlyné Miszori Marianna prezentációja első részében ismertette a Nemzeti Művelődési Intézet Zala Megyei Igazgatóságának módszertani feladatait, projektjeit és a feladatfinanszírozásban 2019. évben elért eredményeit.

Szemléltette a közösség megerősödésének perspektíváit, a projekt ráépülési lehetőségeit, valamint a népi gyógymódokkal, gyógynövényekkel folytatott tevékenység közösségépítő erejét. Korábban már bevált, de főként saját tapasztalatain keresztül betekintést nyújtott a gyógynövények ismeretébe, felhasználási módjukba, egy közösség életében betöltött hiánypótló, testet és lelket is gyógyító szerepükre.

A népi gyógymódok, valamint a gyógynövényekkel történő foglalkozás által hosszú távú célként rávilágított a tudatos érték, közösségalapú társadalom és gazdaságfejlesztés módszertanának fontosságára. Szólt arról is, hogy a hallgatóság miképp tud hozzájárulni a helyi közösség életéhez, a helyben fellelhető erdei, mezei, illetve kerti gyógynövények gyűjtésével, azok tanulmányozásával, feldolgozásával. Előadásában ismertette, hogy a további találkozások alkalmával milyen témaköröket érintenek még a gyógynövényekkel és népi gyógymódokkal kapcsolatban.

A településről érkezett lakosok aktívan részt vettek az eseményen, az előadás végén mindenki bemutatta az általa – külön ez alkalomra kosárba – gyűjtött gyógynövényét. A szárított gyógynövényekről közös diskurzust kezdeményezett az előadó, a tudásmegosztásba minden jelenlévő és a polgármester asszony is bekapcsolódott.

Májusban a falu érdeklődő lakosai a program keretében további két alkalommal találkoznak, melyre szeretettel visszavárják az előadót is. A projekt előkészítésében Kustánszeg polgármestere és az önkormányzati képviselők is aktív szerepet vállaltak.

Farkas Ildikó
Fotó: Farkas Ildikó

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg.