A paraván mögé! – Felhívás bábcsoport vezetőknek

Megyei irodák / Nemzeti Művelődési Intézet Hajdú-Bihar Megyei Igazgatóság

Hajdú-Bihar megyében nagy hagyománya van az amatőr bábozásnak. Az utóbbi években csökkent az amatőr bábcsoportok száma. Az évente megrendezett Hajdú-Bihar Megyei Bábfórumra jelentkezők létszáma a felére esett vissza. A csoportok és a bábozás iránt érdeklődők számának folyamatos csökkenése több okra vezethető vissza.

A 2018-ban, a “Paraván mögött” projektünkben feltárt problémákra, kihívásokra választ adva szervezzük most “A paraván mögé!” című műhelymunkát.

Célcsoportunk az amatőr bábcsoportok vezetői, és leendő csoportvezetők, akik jelentkezésükkel egyben vállalják, hogy bábcsoportjukkal fellépnek a Hajdú-Bihar megyei Bábfórumon, 2019. május 18-án.

Célunk összetett, az amatőr bábcsoportok, leendő és már működő csoportvezetők felkészítése a folyamatos bábtevékenységre, a bábcsoportok kohéziójának erősítésére, a művelődési házakban dolgozó szakemberek érzékenyítése a bábművészet, bábozás iránt.

Hosszú távú célunk a megyei amatőr bábcsoportok számának növelése és a bábkultúra terjesztése.

„A paraván mögé!” három tematikus műhelymunkából áll, melyet 1-1 témavezető, bábos szakember vezet. A műhelymunkák alkalmanként 4-4 óra időtartamú foglalkozásból állnak. A bábos műhelyek helyszíne: Debrecen, Kálvin tér 13., a Vojtina Bábszínház székhelye.

  1. alkalom: 2019.03.08., péntek: 14-18 óra
  2. Szövegelemzés

1.1. Mese/történet választásának feltételei: a gyermek/ifjú/felnőtt csoport életkori és egyéni sajátossága, a csoport érdeklődése, a csoporttagok érzelmi és értelmi intelligenciája, motiváltsága, szociokulturális háttere.

1.2. A választott mese/történet elemzése. Epika és dráma. A szöveg értéktartományának feltárása. A fókuszok – és az életkori sajátosságok koherenciája. A szöveg drámai szerkezete. Bevezetés – konfliktus(ok)- megoldás/feloldás.

1.3. A rávezető gyakorlatok – drámai konvenciók segítségével – a szöveg kiválasztott fókuszainak (a szöveg értéktartománya) megközelítése gyakorlatorientált tevékenységekkel.

1.4. Belső képek – a drámai események vizualizálása.

Témavezető: Dr. Arany Erzsébet, drámapedagógus

  1. alkalom: 2019.03.09., szombat: 10-14 óra
  2. Forgatókönyv – dramatizálás – rendezés

2.1. Vázlatos forgatókönyv tervezése – szereplők/karakterek – helyszínek – történések/események (érzelmi vonatkozások) – kommunikáció/párbeszédek/ gesztusok.

2.2. A forgatókönyv belső logikája, külső látványterve (szimbolikus terek – koreográfia – bábok)

2.3. Dramatizálás – drámai jelenetek belső logikája – etűd gyakorlatok.

2.4. A rendezés törvényszerűségei.

Témavezető: Asbóth Anikó, bábművész, a Vojtina Bábszínház igazgatója

  1. alkalom: 2019.03.22., péntek: 14-18 óra
  2. Bábtervek – bábkészítési gyakorlat – etűdök a paraván mögött

3.1. A forgatókönyv és a bábtervek.

3.2. A bábok a szöveg, és a bábozók szenzo-motorikus képességeinek összehangolása a bábfajták kiválasztásánál.

3.3. Bábtervek alapján a bábok elkészítése.

3.4. Az elkészült bábokkal a paraván mögött etűdök játszása.

3.5. Önreflexiók a képzésről. Igények felmérése. Elégedettségi kérdőív kitöltése.

Témavezető: Láposi Terka, a Vojtina Bábszínház Játszószínházának művészeti vezetője

A műhelymunkát egy hosszú távú alkotói munka első lépésének tekintjük. Bízunk abban, hogy sokan leszünk, és abban is, hogy, aki regisztrál, az mind a három alkalmon jelen lesz, és csoportjával jelentkezik a Hajdú-Bihar megyei Bábfórumra.

Kapcsolattartó: Hermann Attila, 06 20 2828706, hermann.attila@nmi.hu

A program az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő pályázatával valósul meg, „A hazai kulturális intézmények tehetséggondozó programjainak támogatása”-ként a magyar bábjáték jövőjéért.

Fotó: Hermann Attila

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg.