A paraván mögé!

Megyei irodák / Nemzeti Művelődési Intézet Hajdú-Bihar Megyei Igazgatóság

Hajdú-Bihar megyében nagy hagyománya van az amatőr bábozásnak. Az utóbbi években mégis csökkent az amatőr bábcsoportok száma. Az évente megrendezett Hajdú-Bihar Megyei Bábfórumra jelentkezők létszáma a felére esett vissza. A csoportok és a bábozás iránt érdeklődők számának folyamatos csökkenése több okra vezethető vissza.  A 2018-ban, a „Paraván mögött” projektben feltárt problémákra, kihívásokra választ adva jött létre „A paraván mögé!” című műhelymunka.

A  három alkalomból álló szakmai műhely az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából, az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő pályázattal valósul meg, a magyar bábjáték jövőjéért, „A hazai kulturális intézmények tehetséggondozó programjainak támogatása” címmel. Az első műhelymunkát Dr. Arany Erzsébet drámapedagógus vezette, március 8-án, amikor a szövegválasztással és az életkori sajátosságok összefüggésének feltárásával foglalkoztak a résztvevők a gyermek/ifjú/felnőtt csoport életkori és egyéni sajátossága, a csoport érdeklődése, a csoporttagok érzelmi és értelmi intelligenciája, motiváltsága, szociokulturális háttere alapján.

A találkozáson résztvevők beszámoltak a csoportjukról és mese-, történetválasztásukról, a dramatizálási, rendezési és bábkészítési folyamatokról, és az azok során felvetődő problémáikról. Közösen pedig három mesét dolgoztak fel. A buta óriás című népmese közös elemzésével kezdődött a munka. A mese cselekvésétől a szimbolikus szint elemzésig jutott el a csoport, s e folyamat mentén rajzolódott ki számukra a történet fókuszában megjelenő értéktartomány, amelynek a bábjáték során tükröződnie kell az alkotók és a befogadók számára. Ehhez nyújtott segítséget, a szöveg tartalmához kapcsolódó, szubjektív belső képek alkotása is.  Az elemző munka során a jelenlévők érintették az epika és a dráma közötti összefüggéseket és különbségeket, a felkészítés közben alkalmazott drámai, bábos konvenciókat, amelyek segítségével befogadhatóvá válnak a szöveg azon értékei, amelyeket a bábjátszók közvetíteni szándékoznak. A műhelyfoglalkozás a rávezető gyakorlatok lényegi hasznosságát is érintette a történethez kapcsolódóan.  A csoport érdeklődve, rácsodálkozva „ment végig e folyamat útján”. Megfogalmazták, hogy egy bábcsoportvezetőnek mindenképpen ezt az utat kell bejárnia, hogy megfelelő módon tudja a bábcsoportját a játék során segíteni.

A továbbiakban kooperatív csoportmunkában elemezték a résztvevők: A manók című eredetmesét és a Kisködmön című népmesét. A mesék megismerése után következett a belső képek és a drámai események vizualizálása. A helyszínek, a szereplők/hősök törekvései valamint a konfliktusok, megoldások. A csoportok prezentációjában megmutatkozott, hogy a szöveg szimbolikus értéktartományáig is eljutottak és megpróbálkoztak a fókusz megértését, átélését segítő rávezető gyakorlatokkal is. A műhelymunkát a résztvevők pozitívan értékelték az önreflexiók során. Motiváltnak érezték magukat arra, hogy a bábcsoportjuk/leendő csoportjuk által preferált mesét, történetet hasonló módon gondolják át. Többen is megfogalmazták, hogy milyen jó a most megszerzett tudással a „mesék mögé nézni”.

Dr. Arany Erzsébet – Hermann Attila
Fotó: Hermann Attila

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg.