A Sárvári Fotóklub nagy vállalása

Megyei irodák / Nemzeti Művelődési Intézet Vas Megyei Igazgatóság

„Kőbe vésett emlékezet – A Nagy Háború emlékhelyei Vas megyében” címmel jelentettek meg egy impozáns, történelmi magyarázatokkal alátámasztott fotóalbumot a fényképezés szerelmesei Sárváron.

Az alig harmincfős egyesület Benkő Sándor fotóriporter ötletén felbuzdulva három évvel ezelőtt úgy döntött, bejárja Vas megyét, feltérképezi és emléket állít a 1914 és 1918 között zajlott nagy háború emlékeinek.

A kis közösséget a fényképezésen túl a közös érdeklődés, értékrendszer és a szülőföld iránti szeretet, a (h)ősök tisztelete is összetartja. Valamennyien aktív befogadói és alakítói a helyi, járási, megyei kulturális életnek. Jelen kezdeményezésükkel is sokakat állítottak maguk mellé, így a kiadvány szerkesztői és támogatói listája egyre terebélyesedett.

Az ügy – amelyet a Vas Megyei Közgyűlés elnöke, Majthényi László karolt fel – nem más, mint annak bemutatása, milyen mély nyomot hagyott az emberek lelkében az értelmetlen vérontás. A sokszor ismeretlen tömegsírban nyugvó apák, nagyapák, sőt gyermekek elvesztése miatt érzett fájdalom, a gyász megkövetelte a hátramaradottaktól, hogy szeretteik örök dicsőségére mementót állítsanak szinte minden településen. Száz évvel később egy kisváros kisközössége pedig úgy döntött, fotókkal és írott szavakkal őrzi meg az utókornak az akkori és az emlékhelyeket méltón megőrző mai emlékezők kezdeményezését.

A Herpenyő Zenekar által megnyitott könyvbemutatón két huszár tisztelgett az alkotóknak a sárvári Nádasdy-vár dísztermében 2019. június 24-én.

A köszöntők sorát Majthényi László nyitotta meg, aki a könyv Kárpát-medencei példaértékére hívta fel a figyelmet. Kondora István, Sárvár város polgármestere a kiadvány és a benne szereplő alkotások esztétikai értékét hangsúlyozta, Takács Zoltán, a sárvári integrált közművelődési intézmény igazgatója a Szent István alapításán nyugvó nemzet elpusztíthatatlanságáról beszélt, míg Wimmer Roland plébános a harcban elesett katonák hazájuk és családjuk iránt érzett végtelen szeretetéről szólt.

A szép számmal megjelent érdeklődők ezt követően közösen tették meg a legfontosabbat, amit tehettek: közösen imádkoztak a nemzet hőseiért. A kiadvány alkotóit Benkő Sándor és Feiszt György nyugalmazott főlevéltáros képviselte, akik a kutatás éveinek legszebb, legérdekesebb pillanatait idézték fel.

A bemutatót követően a Szülőföld Kiadó gondozásában megjelent könyvet létrehozó fényképész közösség tagjai kötetlen beszélgetés során számoltak be élményeikről és jövőbeli terveikről az érdeklődőknek.

Éles Krisztina

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg.