A stratégiai gondolkodástól a projekttervezésig – Forrásteremtés módszerei műhelysorozat Békés megyében

Megyei irodák / Nemzeti Művelődési Intézet Békés Megyei Igazgatóság

2019. szeptember 16-án nyolcadik alkalmához érkezett a Nemzeti Művelődési Intézet Békés Megyei Igazgatósága által 2019 februárjában a Művelődő közösségek az Alföldön című, EFOP-3-7-3-16-2017-00149 azonosító számú projekt keretében indított műhelyfoglalkozás-sorozata. A forrásteremtés klasszikus és innovatív módszereit, lehetőségeit körüljáró műhelysorozat résztvevői a hetedik, nyolcadik és kilencedik alkalmakon a pályázatok világával ismerkednek.

A résztvevők elméleti és gyakorlati ismeretek átadása révén a forrásszerzés klasszikus és innovatív módszereit járják körül, különös tekintettel azok gazdasági és társadalmi hasznosításának lehetőségeire, előnyeire. Az eddig zajlott foglalkozásokon az egymásra hangolódás, a szakmai, tartalmi keretek közös véglegesítése után körüljárták az önkéntesség kérdéskörét, ismerkedtek a társadalmi vállalkozásokban rejlő lehetőségekkel, foglalkoztak a vállalkozói szemlélettel és az üzleti modellvászon kialakításával, a fókuszálás, célmeghatározás lehetőségeivel, az Elevator Pitch módszer alkalmazásával.


Ezt követően a pályázatok kerültek a középpontba, melyre három foglalkozási alkalmat szántak. A hetedik foglalkozáson a résztvevők Zsótér Mária témavezetővel a pályázat és projekt összefüggéseit, a jó projekt ismérveit, a sikeresség kritériumait, a települési jó példákat, valamint az ifjúsági munkában rejlő lehetőségeket járták körül.


A nyolcadik foglalkozáson Pocsajiné Fábián Magdolna témavezetése mellett az ágazatok közötti együttműködések, a pályázatíró cégek kínálta lehetőségek, a pályázat mint lehetőség és veszély, valamint a civil szféra számára nyitott pályázati lehetőségek kerültek fókuszba.


A foglalkozásoknak a Nemzeti Művelődési Intézet Békés Megyei Igazgatósága adott otthont 2019. augusztusában és szeptemberében. A kilencedik alkalom még mindig a pályázatok témakörében zajlik majd, ezúttal a pályázatírás, a pályázati forráslehetőségek áttekintése, valamint a tervezés lépései, lehetőségei, a tervezést segítő módszerek kerülnek górcső alá.

A kilencedik foglalkozás tervezett helyszíne: Helytörténeti Gyűjtemény Battonya, időpontja: 2019. október 30.

Lipták-Belányi Barbara

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg.