A szakmai tudás megújítása

Megyei irodák / Nemzeti Művelődési Intézet Zala Megyei Igazgatóság

Az NMI Művelődés Intézet Nonprofit Közhasznú Kft. által akkreditált Kommunikáció és protokoll gyakorlata a közösségi művelődésben címmel, 60 órás közművelődési, szakmai továbbképzés indult Zala megyében 2019. április 26-án, amely a „Művelődő közösségek Nyugat- Magyarországon” elnevezésű, EFOP-3.7.3-16-2017-00150 azonosítószámú projektjének keretén belül valósult meg.

A kulturális szakemberek továbbképzéséről szóló 32/2017. (XII. 12.) EMMI rendeletben foglaltaknak megfelelően, öt évente képzési tervet kell készíteni a közművelődési intézeteknek. Ezen rendeletnek megfelelően vette kezdetét a közösségi művelődés terén dolgozó szakemberek számára az említett képzési lehetőség, azzal a céllal, hogy a településeken alkalmassá váljanak alapvető kommunikációs és protokoll feladatok ellátására. Lebonyolítója az NMI Művelődési Intézet, Szakmafejlesztési Igazgatóság Felnőttképzési Központja. A nyárba nyúló tudásátadással kapcsolatosan a hallgatók toborzását, és a képzési órák koordinálását a Zala megyei igazgatóság munkatársai végzik.

A jelentkezés időszakában 25 zalai szakmai munkatárs regisztrált, melynek feltétele a középfokú iskolai végzettség, valamint előnyként a kulturális területű szakképzettség volt megjelölve. A képzés helyszínéül a zalaegerszegi Keresztury Dezső Városi Művelődési Központ szolgál, ahol főként a megye városainak és nagyobb településeinek közművelődési dolgozói vállalják fel hétről-hétre az új ismeretek elsajátítását.

 

A nyolc alkalmat felölelő képzés első oktatójaként Parais István, az AGORA Szombathelyi Kulturális Központ igazgatója a kommunikáció elméleti alapjait taglalta, érintve az emberi kommunikáció és a kommunikáció kódjai, a szóbeli, írásbeli kommunikáció, az egyéni kommunikációs stratégiák, taktikák gyakorlati használatának témakörét.

Az előadó a továbbképzésben résztvevő munkatársak számára szituációs feladatok sorát vázolta fel, melyhez aktív jelenlétet várt és kapott. A szakmai kollégák lelkesedése a nap délutáni óráiban is megmutatkozott, az egymással folytatott élénk párbeszédek és a nagy érdeklődéssel megélt csoportmunkák tekintetében. A képzés folytatásaként a hallgatók megismerhetik, vagy kibővíthetik tudásukat az illem és protokoll, valamint a kommunikáció és protokoll témakörök vonatkozásában.

Török Irén
Fotó: Török Irén

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg.