„A Z generáció” – Ifjúsági közösségekkel foglalkozó szakemberek konferenciája Somogyban

Megyei irodák / Nemzeti Művelődési Intézet Somogy Megyei Igazgatóság

Marcali Városi Kulturális Központ az Nemzeti Művelődési Intézet Somogy Megyei Irodájának közreműködésével 2018. október 9-én közművelődési szakmai napot szervezett, melynek témája az ifjúság, az ifjúsági közösségek közösségfejlesztési lehetőségei, társadalmi szerepvállalásuk formája volt. A program a házigazda kulturális központ igazgató asszonyának, Vigmondné Szalai Erikának intézmény bemutató sétájával indult. A résztvevőket Dr. Sütő László, Marcali Város polgármestere köszöntötte, majd megnyitotta a szakmai konferenciát.

Első előadóként Monostori Éva, az Élettér Egyesület és a Közösségfejlesztők Egyesületének tagja, a Mag-ház szakmai vezetője tartott előadást Lehet-e ifjúsággal közösséget fejleszteni címmel. A Komáromból érkezett szakember az elmúlt 15 év tapasztalatait, jó gyakorlatait osztotta meg a résztevőkkel. Kiemelte, hogy a közösségfejlesztés legfontosabb célja olyan társadalmi légkör megteremtése, amelyben a fiatalok jól érzik magukat. Gondolatébresztő előadásában különböző módszereket, a veszélyeket és az elért eredményeket mutatta be.

Ezt követően az Művelődési Intézet Somogy Megyei Irodájának irodavezetője, Berlik Mária Közösség – Aktivitás ‒ Érték című előadásának köszönhetően a résztvevők betekintést nyerhettek a megyei iroda által generált közösségi folyamatokba, melyek középpontjában a fiatalok és az ifjúsággal foglakozó szakemberek állnak. A közművelődés speciális eszközrendszerének használatával megvalósított jó gyakorlatokról, a módszertani megközelítésről is beszélt. Kihangsúlyozta, hogy a Z generáció nem probléma a társadalomnak, hanem lehetőség, melyhez a megfelelő kaput kell kinyitni számukra. A nagybajomi ALTERNAÍV Ifjúsági és Kulturális Egyesület elnökségi tagjai, Rázsits Veronika, Pirka Mátyás és Szabó Roland a civil szférából érkeztek. Előadásukban bemutatták az egyesület működését, tevékenységét. Szervezetük mára a város szinte minden kulturális, közösségi eseményének meghatározó szereplője, hangsúlyosan a 13-25 éves korosztályú fiatalokkal foglalkoznak. Rávilágítottak, milyen fontos a személyes példamutatás, a rendszeresség, a bizalom, az őszinte beszélgetések és a kitartó, lendületes munka a fiatalok között. Mottójuk: közösség – élmény ‒ kötődés.

A konferencia kora délután – rendhagyó módon ‒ a marcali Forgách Pincében folytatódott. A rendezvényt támogató vállalkozó, Horváth László elmesélte a névadó kötődését Marcalihoz, beszélt arról a helytörténeti, kultúrtörténeti kutatásról, mely a Forgách család és a helyi szőlőtermesztés múltjának dokumentálását tűzte ki célul. A szakmai program Szalai Tünde, a balatonboglári „Helyiérték” Gondolkodók és Alkotók Regionális Egyesület programkoordinátora „Z generáció” és az IKSZ című előadásával folytatódott. Az önkéntes munka értékteremtő és közösségformáló erejét igazoló előadásában az iskolai közösségi szolgálatot teljesítő fiatalokkal végzett tevékenységeikből hozott jó gyakorlatok bemutatásával sokak számára adott hasznosítható ötletet. Kiemelte, hogy a fiatalok önkéntes munkájának a megbecsülése fontos, hiszen a „kötelező” szolgálat után már elkötelezett segítőként térnek vissza, várják, vállalják, keresik az együttműködő segítés lehetőségét.

Az előadók sorát Marcali Városi Kulturális Központ munkatársa, Zsirai Tibor zárta.  Megborulás Matisz papával című sok humorral fűszerezett, őszinte, öniróniát sem nélkülöző előadásában beszámolt a Kulturális Központ és a helyi fiatalok között kialakult kapcsolatról, ennek tapasztalatairól. Az intézmény folyamatosan keresi az együttműködés lehetőségét, érzékenyen reagál a fiatalok igényeire. A sokszínű, több nézőpontból megközelített előadásokat szakmai konzultáció követte, melyet Molnár Gertrúd, Marcali Városi Kulturális Központ igazgatóhelyettese moderált. A résztvevők elmondták észrevételeiket, beszéltek saját tapasztalataikról. Fontos társadalmi problémák fogalmazódtak meg, melyek a további közös gondolkodás szükségességét, válaszok keresésének igényét vetették fel.

Az Nemzeti Művelődési Intézet Somogy Megyei Irodájának következő, közművelődési szakemberek, közösségek fejlődéséért tenni akaró civilek és településvezetők részére szervezett szakmai találkozójára 2018. november 5-én a siófoki Kálmán Imre Kulturális Központban kerül sor.

Radics Natália

Fotó: Simon Edina

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg.