Amatőr népdalkörvezetők képzése

Megyei irodák / Nemzeti Művelődési Intézet Zala Megyei Igazgatóság

2019. május 8-án, 16:00 órától az alsópáhoki Művelődési Házban tartották a Nemzeti Művelődési Intézet Zala Megyei Igazgatóságának szervezésében az Amatőr népdalkörökvezetőinek fejlesztését.

Az esemény iránt sokan érdeklődtek, az előzetes regisztráció alapján napokon belül körvonalazódott a 15 fős részvétel. A meghívást amatőr népdalkör vezetők és civil szervezetek képviselői egyaránt elfogadták.

A tudásátadás „a közösségépítés az éneklésre alapozva” témakörre épült. A Nemzeti Művelődési Intézet küldetéséről, alapértékeiről, fő céljairól, továbbá a helyi és az országos közösségi művelődés rendszerében betöltött szerepéről Matyasovszky Margit megyei igazgató beszélt. A résztvevők bemutatkozásuk alkalmával elmondták, hogy több település amatőr népdalkörét vezetik, így a közösségépítő munkájuk nem egy esetben duplikálódik, háromszorozódik, sőt négyszereződik. Ifj. Horváth Károly megerősítette a népdalkörvezetőket meghatározó közösségépítő szerepükben, és kiemelte, hogy ehhez számos eszköz rendelkezésükre áll. Felvázolta a megyében kiépítendő hálózat vízióját, melynek keretében a gyermekek már óvodáskorban megismerkedhetnek a népdallal, ezzel is biztosítva a későbbi utánpótlást.

Az előadó vezetésével a résztvevők a tájegység fogalmának és értelmezésének témakörét is érintették, továbbá a dalok, dalcsokrok, a hangadás, a hangképzés, a beéneklés és a többszólamúság kérdéseit vitatták meg. A tanár úr előadásában kitért a hangszeres kíséret előnyeire és veszélyeire is, kiemelve, hogy a népdalkörök esetében a citera az elsődleges kísérő hangszer. Felhívta a figyelmet a hangszer sajátosságaira – például, hogy legtöbbször G hangolással készül –, továbbá a hangképzés korlátaira is kitért.

Az előadást követően a résztvevők egyéni feladatot oldottak meg, 6 népdalból (Átimennék a Murán, Fehér blúzom elejében a rózsa, Kebelei gerencsér legények, Szabad a madárnak ágról-ágra szállni, Kivicses, kavicsos a mi házunk eleje, Rika, rika, rika, rika, paprika) kellett dalcsokrot összeállítaniuk. Az eltérő rutinnal, tapasztalattal rendelkező népdalkörvezetők más-más módon oldották meg a feladatot. A közös értékeléskor visszaénekléssel, tánclépések bemutatásával elemezték a dalcsokrokat.

A résztvevők estébe nyúlóan vettek részt az első foglalkozáson, többen köszönetüket fejezték ki a hiánypótló tudásátadó nap megvalósulásáért.

Matyasovszky Margit
Fotó: Sipos István

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg.