Amatőr színjátszó csoportvezetők „Mozaik” műhelye

Megyei irodák / Nemzeti Művelődési Intézet Somogy Megyei Igazgatóság

Az NMI Művelődési Intézet Somogy Megyei Irodája amatőr művészeti csoportok vezetőinek „Mozaik” címmel műhelyfoglalkozás-sorozatot indít a „Művelődő közösségek Nyugat-Magyarországon” elnevezésű, EFOP-3.7.3-16-2017-00150 azonosító számú projekt keretein belül. A műhely tagjai 12 alkalommal, havi rendszerességgel találkoznak a kaposvári Együd Árpád Kulturális Központban.

A résztvevők Tóth Géza színész-rendező szakmai vezetésével olyan tudást és képességeket szereznek a program végén, melyek segítségével az általuk vezetett, vagy éppen a megalakulás stádiumában lévő amatőr művészeti csoportok tevékenysége újabb lendületet kaphat. A műhely tematikája nagy hangsúlyt fektet a csoportvezetők szakmai fejlesztésére, a csoportvezetési ismeretek, technikák átadására. A foglakozások során a résztvevők megismerkednek a dramatizálás alapjaival, a színpadi előadás stílusjegyeivel, irodalmi művek színpadra állításának szabályaival is. A főként gyakorlati foglalkozások mellett színházlátogatásra, előadások elemzésére is sor kerül. A résztvevők személyes és csoportvezetői kompetenciáinak fejlesztésével az amatőr színjátszás területén végzett tevékenységük eredményesebb lesz, az általuk vezetett művészeti csoportok, közösségek megerősödnek.

Az NMI Művelődési Intézet és a Magyar Teátrumi Társaság „Pajtaszínház” elnevezésű közös projektje ráirányította a figyelmet a műkedvelő művészeti csoportokban rejlő értékekre. A főként kistelepüléseken működő előadói művészeti csoportok tagjai erős közösségeket alkotnak, akik a településük fejlesztésében is aktív szerepet akarnak és tudnak vállalni. Az amatőr művészeti csoportok vezetőit közös munkába hívó műhely ennek a felelősséggel vállalt szerepnek a kiteljesítéséhez is segítséget nyújt.

A műhely foglakozásai ingyenesek, vidéki résztvevőknek útiköltség térítés biztosított.

Bővebb felvilágosítás:

Berlik Mária, 20/281-1697, berlik.maria@nminkft.hu

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg.