Átadták a kiscsőszi Hunyor Regionális Népi Kézműves Alkotóházat

Megyei irodák / Nemzeti Művelődési Intézet Veszprém Megyei Igazgatóság

Szívet-lelket melengető átadó esemény helyszíne volt Kiscsősz 2020. március 4-én. A helyi közösség, a barátok és számos szakmai partner jelenlétében adták át a Hunyor Regionális Népi Kézműves Alkotóházat. Az Élő Forrás Hagyományőrző Egyesület hosszú ideje végez Veszprém megyében értékfeltáró, értékőrző tevékenységet, amelynek legfontosabb területe a néptánc, de a népi kultúra minden elemére, a paraszti élet szokásaira, hagyományaira is kiterjed. Tevékenységükkel hozzájárulnak ahhoz, hogy a falusi élet szépsége, gazdagsága, értékrendje újraéledjen, a vidéken élőket megerősítse.

Mindezen célok elérését segíti a most átadott Hunyor Regionális Népi Kézműves Alkotóház, amely 120 millió forintos pályázati támogatásból jöhetett létre. Három tematikus műhely található az alkotóházban: szövő-, kovács- és fazekasműhely, amely főként az egyesülethez kötődő népi kézművesek számára biztosít lehetőséget, hogy alkothassanak, tudásukat továbbadhassák. Sorra kerülhetnek itt kiállítások, közösségi programok a népi kultúra jegyében, de a tanításra, szakmai táborok szervezésére is alkalmas a hely, terveznek is ilyen eseményeket.

A megye, sőt az egész régió népi kultúrájának megőrzésén, továbbéltetésén dolgozók számára Kiscsősz eddig is fontos bázis volt, hiszen Kovács Norbert Cimbi és barátai olyan módon szervezték programjaikat, amelyben a hagyományokat, a népi kultúra értékeit autentikus környezetben, komplex módon, hitelesen megélve mutatták be. Náluk a néptánc nem elsősorban színpadi műfaj, hanem a közösségi együttlét természetes módja, közös zenéléssel, énekléssel, hagyományos ételek elkészítésével, kóstolásával, baráti borozással, beszélgetéssel. A háztáji gazdálkodást a valóságban is művelik, a tudnivalók átadására előadásokat, képzéseket szerveznek, hogy minél többen tudjanak a hagyományos falusi életforma keretei között boldogulni. Az alkotóház átadása kiszélesíti ezt a tevékenységet, a megye népművészeinek, népi kézműveseinek bevonásával, tovább erősítve Kiscsősz és az Élő Forrás Hagyományőrző Egyesület szerepét, vonzerejét.

Az alkotóház átadása nem egyszerűen egy szépen felújított, a faluba szervesen illeszkedő, de a XXI. század igényeinek is megfelelő tér birtokba vétele volt. Az átadó esemény jól példázta a helyi közösségi összefogást, azt, hogy valós igény, sok-sok tevékeny ember, alkotó erő áll a kezdeményezés mögött, akik most teret kaphattak. Az ünnepség keretében felléptek néptáncosok, a gyönyörűen éneklő kisiskolások azokat a népdalokat adták elő, melyeket még Nagy László és Szécsi Margit gyűjtött a környéken. A falu múltjából fotókiállítás, kézműves munkák, a paraszti élet eszközeinek kiállítása díszítette a tereket, de helyi finomságokat is kóstolhattunk. Kovács Norbert Cimbi egy rövid sétára is meginvitálta a népes vendégsereget, melynek keretében bemutatta, milyen további fejlesztések készülnek el a faluban a közeljövőben, tovább erősítve tevékenységüket. Az átadás előkészítésében és lebonyolításában számos munkatárs és önkéntes dolgozott, nekik is köszönhető, hogy minden résztvevő emlékezetes élményekkel távozott az eseményről.

A Nemzeti Művelődési Intézet Veszprém Megyei Igazgatósága munkatársai számára az egyik legfontosabb partner az egyesület és annak munkatársai, akik példát adnak a közművelődés számára értékalapú közösségépítésből.

Baloghné Uracs Marianna

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg.