Aula Fest a jövő közösségszervezőinek

Megyei irodák / Nemzeti Művelődési Intézet Zala Megyei Igazgatóság

A Nemzeti Művelődési Intézet Zala Megyei Igazgatósága január elején kétmodulos projekt megvalósításába kezdett Aula Fest néven, melynek tevékenységi köre a közművelődési szakma, ezen belül a 2017-ben indított közösségszervező BA szak népszerűsítése. Az iroda munkatársai felvették a kapcsolatot a megyében működő gimnáziumok vezetőivel, akik lelkesen támogatták a kezdeményezést.

A kollégák hat zalai város hét tanintézményét látogatták sorra az elmúlt hetekben, közel 600 fiatalhoz eljuttatva a kultúra közvetítését magába foglaló pálya fontosabb ismérveit:

  • Kölcsey Ferenc Gimnázium, Mindszenty József Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium  (Zalaegerszeg)
  • Dr. Mező Ferenc Gimnázium (Nagykanizsa)
  • Deák Ferenc Általános Iskola Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola (Zalaszentgrót)
  • Vajda János Gimnázium (Keszthely)
  • Gönczi Ferenc Gimnázium és Szakgimnázium (Lenti)
  • Bibó István Gimnázium és Szakközépiskola (Hévíz)

A fenti intézményekben a megyei iroda a képzés választható szakirányait, képzőhelyeit és az elhelyezkedés, valamint a karrierépítés lehetőségeit felvázoló szakmai anyagait mutatta be, plakátok, szórólapok, intézetünk kiadványainak kíséretében. Az érintett korosztályhoz oly közel álló, fesztiválhangulatot felidéző „Válaszd a közösségszervezés BA szakot!” című kisfilm pergő képekkel, zenei aláfestéssel szolgált iránymutatásként. A motiváló filmkockákat érdeklődő tekintettel kísérték a diákok, mintegy felismerve az élményekkel teli szórakozási lehetőségek és az értékteremtő munka közti kapcsolatot.

Az előadások során a gyakorló szakemberek örömmel osztották meg a tanulókkal a közművelődési pályán megélt személyes tapasztalataikat, szerteágazó tevékenységünk fennkölt pillanatainak egy-egy szeletét, nyomatékosítva az empátia, a társadalmi érzékenység és a nyitottság fontosságát. A felkeresett gimnáziumokba számos zalai faluból is érkeznek tanulók, kis lélekszámú közösség tagjaiként. Őket megszólítva emelték ki az előadók, hogy a közművelődésnek közösségformáló, a kultúrának gazdaságnövelő ereje van.

A végzős diákok kérdései az elhelyezkedési esélyeket és lehetőségeket érintették leginkább. A 2017-ben készített felmérés eredményei szemléltették a választ, amely Zala megyében is nagyfokú közművelődési szakemberhiányt jelzett. E tényt mintegy alátámasztva hangsúlyozták a szakemberek korunk digitális és demográfiai kihívásait, melyek érintik a zalai településeket is.

A projekt eredményességét mutatja, hogy a megyei igazgatóság kapott már visszajelzést arra vonatkozóan, miszerint az előadások hatására történt a közösségszervező szak választása.

Az év második felében a tanintézményektől kért felvételi adatok összesítése alapján fogják a projekt hatékonyságát lemérni.

A most befejeződött népszerűsítő munka alkalmával 11. évfolyamos tanulókat is felkerestek a megyei munkatársak, összesen 180 főt, akiknek még kellő idő áll rendelkezésükre ahhoz, hogy érdeklődésük és a népszerűsítés során kapott ismeretek mérlegelésének birtokában a közösségszervező szakot válasszák, majd váljanak e sokszínű terület szakemberévé.

A gimnáziumok vezetői partnerként mutatkoztak abban, hogy az ősz folyamán megrendezésre kerülő pályaorientációs napok keretében, a projekt első felében megismert – ekkor már végzős – diákok közé ismét ellátogassanak a megyei igazgatóság szakemberei.

 

Török Irén

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg.